Problém so slabosťou

…ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášhoSpasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného […]

Prečítať

Očakávaj Hospodinovu milosť

Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Ž 147:11 Čakanie sa nám […]

Prečítať

Čoho sa momentálne bojíš

„Vďaka“ pandémii mávame stretnutia skupinky cez Zoom. Veľa ľudí je z video komunikácie unavených, no ako matky najmenších detí sme mali […]

Prečítať