Abecedné usporiadanie

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

Bratská jednota baptistov – Odbor služby deťom

Bratská jednota baptistov – Odbor služby deťom

Usilujeme sa pomôcť, podporiť a sieťovať učiteľov besiedok a dorastu BJB.

Dozvedieť sa viac
Detská Misia

Detská Misia

Združujeme pracovníkov s deťmi a dorastom a pomáhame cirkevným spoločenstvám v práci s deťmi a dorastom podľa ich potrieb. Organizujeme letné misijné aktivity pre deti na verejnom priestranstve.

Dozvedieť sa viac
Dobrá správa

Dobrá správa

Dobrá správa je kresťanské vydavateľstvo, ktorého túžbou je šíriť kvalitnú osvedčenú kresťanskú literatúru pre všetky vekové skupiny, vrátane detí a pracovníkov, ktorí sa venujú deťom.

Dozvedieť sa viac
EEM — Eastern European Mission

EEM — Eastern European Mission

EEM pôsobí v strednej a východnej Európe a poskytuje materiály v rôznych jazykoch (napr. slovenčine, maďarčine, češtine, poľštine, ukrajinčine, ruštine). "Bibliu malého čitateľa" budeme mať čoskoro dostupnú aj vo východoslovenskom rómskom nárečí.

Dozvedieť sa viac
King’s Kids

King’s Kids

Chceme viesť deti, predtínedžerov, tínedžerov a rodiny k poznaniu Boha.

Dozvedieť sa viac
Kumran s.r.o.

Kumran s.r.o.

Kumran.sk — kresťanské kníhkupectvo s najširšou ponukou kníh, hudby, filmov, tričiek a darčekov

Dozvedieť sa viac
MetroKlub

MetroKlub

V našej práci sa snažíme poskytnúť deťom bezpečný a podnetný priestor na trávenie voľného času. Snažíme sa aby každé dieťa, ktoré príde sa cítilo prijaté, milované a vzácne.

Dozvedieť sa viac
MOZAIKA – Svätý Jur

MOZAIKA – Svätý Jur

Prirodzené začleňovanie organizácie s misijným poslaním do miestnej komunity

Dozvedieť sa viac
Porta Libri

Porta Libri

Porta libri chce vydávať a predávať dobré knihy – knihy, z ktorých rastiete.

Dozvedieť sa viac
Precept Ministries Slovakia

Precept Ministries Slovakia

Našim cieľom je, aby ľudia boli zakoreňovaní v pravde Božieho slova tým, že si Slovo čítajú a študujú.

Dozvedieť sa viac
preteens.sk

preteens.sk

Predtínedžerský vek je v mnohých ohľadoch prelomový a kľúčový. Radi vám prídeme o špecifikách tohoto obdobia porozprávať a urobiť vám tréning na túto tému, aby ste vo svojej službe boli ešte efektívnejší

Dozvedieť sa viac
Rádio 7

Rádio 7

https://linktr.ee/radio7sk

Dozvedieť sa viac
Rodinné centrum Benjamín

Rodinné centrum Benjamín

Pre deti robíme kluby, ktorých cieľom je tráviť efektívne čas so svojím dieťaťom pri jeho prvých krokoch - v spoznávaní Božieho slova a objavovaní seba a svojích možností. Tvoríme originálne divadielka pre deti.

Dozvedieť sa viac
Scripture Union Slovakia

Scripture Union Slovakia

Pomáhame otvárať Božie Slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám tak, aby sa v ňom stretli so živým Bohom.

Dozvedieť sa viac
Slovenská biblická spoločnosť

Slovenská biblická spoločnosť

Cieľom Slovenskej biblickej spoločnosti je šíriť Božie slovo medzi všetky skupiny ľudí.

Dozvedieť sa viac
Spoločenstvo evanjelia

Spoločenstvo evanjelia

Webstránka platformy kresťanov, ktorých spája evanjelium Ježiša Krista. Prácu s deťmi podporujeme pravidelnými článkami na témy spojené s vedením detí k Bohu.

Dozvedieť sa viac
Únia detí a mládeže

Únia detí a mládeže

ÚDM sieťuje a vzdeláva pracovníkov a dobrovoľníkov s deťmi a mládežou.

Dozvedieť sa viac
Viva Network

Viva Network

Viva Network je medzinárodná sieť založená s cieľom spájať kresťanov a kresťanské organizácie, ktoré pracujú s deťmi v ohrození.

Dozvedieť sa viac
Youth With a Mission (YWAM)

Youth With a Mission (YWAM)

V poslušnosti voči Bohu chce YWAM Slovensko prinášať premenu do každej oblasti spoločnosti tak, aby mohli jednotlivci, rodiny, spoločenstvá aj mestá napĺňať Boží zámer.

Dozvedieť sa viac