preteens.sk

Predtínedžerský vek je v mnohých ohľadoch prelomový a kľúčový. Radi vám prídeme o špecifikách tohoto obdobia porozprávať a urobiť vám tréning na túto tému, aby ste vo svojej službe boli ešte efektívnejší

Zmyslom preteens.sk je slúžiť, podporovať a poskytovať užitočný materiál každému, kto vychováva, vzdeláva alebo pracuje s deťmi najmä predtínedžerského veku (tzv. pre-teens).

Sme presvedčení, že predtínedžerský vek je veľmi kľúčové obdobie života, v ktorom máme jedinečnú príležitosť viesť deti k tomu, aby hľadali odpovede na dôležité otázky o sebe a o svete a na ich základe robili osobné rozhodnutia.

Požehnanie rodičov a prehĺbenie vzťahu detí s nimi tesne pred pubertou im pomôže vykročiť do tohoto ďalšieho obdobia s väčšou istotou.

Materiály od preteens.sk

Podujatia tejto organizácie

11
JÚN

Dobrodružstvo s otcom

11.06.2021 - 13.06.2021

YWAM, Lučatín

Viac info