25 malých spôsobov, ako sa cirkev môže stať miestom, kde sa deti cítia vítané

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. […]

Prečítať

Problém so slabosťou

…ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášhoSpasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného […]

Prečítať

Učiteľ starej školy radí novým učiteľom nedeľnej školy

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. […]

Prečítať

Prečo Kevin DeYoung napísal (ďalšiu) detskú Bibliu

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. […]

Prečítať

Očakávaj Hospodinovu milosť

Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Ž 147:11 Čakanie sa nám […]

Prečítať

Čoho sa momentálne bojíš

„Vďaka“ pandémii mávame stretnutia skupinky cez Zoom. Veľa ľudí je z video komunikácie unavených, no ako matky najmenších detí sme mali […]

Prečítať

Tri spôsoby, ako odovzdať vieru ďalšej generácii

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. […]

Prečítať

Rodičia, venujme sa pastorácii našich detí

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. […]

Prečítať

Dar dať

Človek má prirodzenú vlastnosť myslieť si o sebe, že robí niečo výnimočné, keď dáva, venuje svoj čas, energiu, peniaze na dobrú […]

Prečítať