Scripture Union Slovakia

Pomáhame otvárať Božie Slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám tak, aby sa v ňom stretli so živým Bohom.

V spolupráci s kresťanskými cirkvami, cieľom SU je:

  • približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám
  • povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu

takže môžu

  • prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista,
  • rásť a duchovne dospievať,
  • stať sa zodpovednými kresťanmi a slúžiť tam, kde je to vo svete potrebné.

SU napĺňa tieto ciele pomocou rozmanitých odborných služieb na celom svete. Snažíme sa vykonávať službu, ktorou nás Boh poveril, preto je našim záujmom vo všetkom, čo robíme, dodržiavať Božie princípy a zdôrazňovať životnú dôležitosť modlitieb. Ako celosvetová rodina SU prijímame a hlásame historické pravdy kresťanskej viery.

 

Materiály od Scripture Union Slovakia

Podujatia tejto organizácie

17
OKT

Príprava učiteľa: online či offline

17.10.2020

Nám. Osloboditeľov 1, Župný dom, 2 p. vľavo, L. Mikuláš

Viac info