Precept Ministries Slovakia

Našim cieľom je, aby ľudia boli zakoreňovaní v pravde Božieho slova tým, že si Slovo čítajú a študujú.

Precept Ministries Slovakia je kresťanská služba induktívneho štúdia Biblie, ktorá je zastrešená misijnou spoločnosťou Precept Ministries International. Je to služba v cirkvi a pre cirkev, ktorá pomáha cirkvi rozvíjať svoju činnosť v oblasti vyučovania a študovania Svätého Písma, Biblie.

 

Organizujeme Precept Leader Academy. Je to intenzívny študijný kurz, ktorého zámerom je budovanie, tréning a príprava vodcov v službe deťom a dorastencom.

Viac informácii: dkraljik65@gmail.com

Materiály od Precept Ministries Slovakia

Podujatia tejto organizácie

Je nám ľuto, ale zatiaľ tu nie je žiaden obsah.