Očakávaj Hospodinovu milosť

Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Ž 147:11

Čakanie sa nám môže zdať ako strata času či energie. Keď sa čakanie zdá zbytočným, veľmi rýchlo mi dôjde trpezlivosť. V lete sme s rodinou navštívili safari. Hneď ráno sme sa autom snažili náhliť k pokladniam, no tlačili sa pred nás dvojposchodové autobusy plné detí. Čím skôr sa do safari dostaneme, tým väčšia šanca, že levy a tigre nebudú vylihovať niekde v tieni stromu. Konečne sme mali lístky, zaradení v kolóne áut kŕmiacich zebry a žirafy. Keď sme prišli k levom, jeden sa akurát rozhodol prejsť pred naším autom z jednej strany cesty na druhú a vyskočiť na veľkú skalu. Neviem, či boli nadšenejšie naše deti alebo rodičia :-). Všetko to čakanie na vstupenky zrazu dávalo zmysel – načasovanie bolo ideálne.

Keď sme čakali na vstupenky, mala som predstavu, že by nám Boh mohol nejakým spôsobom „vyčistiť cestu“, aby sme sa mohli čo najskôr pohnúť ďalej. Ale jedine Boh vidí do budúcnosti. Bola som svedkom jeho dokonalého načasovania okolností už veľakrát, aj v závažnejších situáciách.

Slová Božie o tom, že má záľubu v tých, ktorí očakávajú jeho milosť (Ž 147:11), sú veľkým povzbudením. Keď sa modlíme, nestojíme s „rukami založenými“ – pasívne a bezbranne. Práve naopak – vyjadrujeme, že čakáme s ušami a očami otvorenými, aby sme našli milosť a pomoc v pravý čas (Heb 4:16) u nášho Pána a Veľkňaza. Čakajme na Jeho milosť a pomoc aj dnes.