Problém so slabosťou

…ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášhoSpasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Tít 3:6-7

Pondelkové rána bývajú pre naše malé deti často dosť náročné. Škola, škôlka, po dvoch dňoch sladkého ničnerobenia. Keď sa po celom procese prebúdzania „stretnú“ v obývačke, niekedy neprejde ani päť minút a začína sa hádka. Z pohľadu dospelého možno hádka pre nič, no jednoznačne z niečoho – napätia z nastávajúceho dňa.

Pripomína mi to neschopnosť nás všetkých nachádzať skutočné riešenie nášho problému so slabosťou, a napĺňa ma to vďačnosťou voči Pánovi, že On riešenia má a dáva nám ich. Sami by sme nikdy neprišli na to, ako si pomôcť. Zjavil sa nám ale Kristus, náš Záchranca a dal nám milosť, ospravedlnenie, dedičstvo, nádej, večný život, čo viac – sám seba.

Ďakujme Mu aj dnes za to, že nám, zmäteným a zmietaným, prišiel ukázať a pomôcť udržať ten správny smer.