Čoho sa momentálne bojíš

„Vďaka“ pandémii mávame stretnutia skupinky cez Zoom. Veľa ľudí je z video komunikácie unavených, no ako matky najmenších detí sme mali to privilégium neunaviť sa v tejto oblasti. Nemuseli sme riešiť školu online ani behanie z jedného video hovoru k druhému. Rada by som napísala, že keď sú deti pekne v posteli, stretneme sa pri obrazovke a užívame si spoločenstvo – no je jasné, že pri obrazovke to nikdy nie je úplne „ono“, aj to, že deti nie sú vždy v posteli v ten „správny“ čas ☺.

Popri knihe, ktorú spolu raz za čas preberáme, je naše zdieľanie plné najmä výchovy a „soplíkov“. Naposledy sme v knihe prišli k otázke Čoho sa momentálne bojíš? a téma výchovy rezonovala aj v našich odpovediach. Ako nedokonalí rodičia a učitelia vychovávame nedokonalé deti (v svete často plnom „dokonalých“ rád) a neistota ľahko preniká do, aj zo srdca. 

Vymenovali sme niekoľko vecí, ktoré nás stresujú, a vtom si jedna mamička spomenula na modlitbu z knihy o výchove: „Duchu Svätý, prosím, zahlaď moje chyby vo výchove.“ Možnosť modliť sa, aby Boh prikryl to, čo sme pokazili, nás veľmi povzbudila. Boh nám ukazuje, že nemáme veci pod kontrolou, a zároveň nám svojím uistením vyháňa zo srdca strach.

„Aj keby sa vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť sa nepohne od teba a moja zmluva pokoja sa nezakolíše,“ hovorí Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou. Izaiáš 54:10