Králi a Proroci

Autor: Scripture Union Slovakia

Kategória:

Informačné karty o kráľoch a prorokoch

Informačné karty o kráľoch a prorokoch slúžia ako pomôcka pri lekciách o kráľoch a obsahujú základné informácie o kráľoch: meno kráľa a kráľovstva, obdobie kraľovania, biblické referencie a dôležité fakty z jeho života. Pri prorokoch je uvedené aj spojenie s Novou zmluvou.

Celý súbor je zložený z niekoľkých častí:

  • Úvodné karty (pravidlá pre kráľa, ideálny kráľ, prázdna šablóna, kráľ Ježiš)
  • Králi Spojeného kráľovstva (3 karty)
  • Králi Judského kráľovstva (20 kariet)
  • Králi Izraelského kráľovstva (19 kariet)
  • Proroci (18 kariet)
  • Králi exilu (7 kariet)

Prejsť do obchodu

Ďalšie materiály od Scripture Union Slovakia