Zdarma

Vymaľuj si Bibliu

Autor: EEM — Eastern European Mission

Kategória:

Sada omaľovánok približuje najmenším čitateľom knihy Starého a Nového zákona. Z každej knihy uvádza aj veršík doplnený obrázkom, ktorý si deti môžu vyfarbiť alebo vymaľovať. Mäkká väzba, A5.
Knižky sú dostupné zdarma a budeme radi, ak budú použité najmä na evanjelizačné účely.
Sada omaľovánok je dostupná aj v rómskom a maďarskom jazyku.

Pre väčšie objednávky prosíme zástupcov organizácií a miestnych cirkví, aby kontaktovali Jara Marcina na adrese jaro.marcin@eemeurope.org.

Prejsť do obchodu

Ďalšie materiály od EEM — Eastern European Mission