Láske sa treba učiť

Autor: nezadaný

Kategória:

Vydavateľstvo Nové mesto vydalo prvú z trojdielnej série kníh Láske sa treba učiť pre deti od štyroch do siedmich rokov. Kniha dáva príležitosť rodičom vydať sa so svojimi deťmi v rodine na cestu objavovania emócií, vzťahov a sexuality. Ukázať im, že sexuálna výchova nie je niečím tajným, ale príležitosťou vyjadriť svoju jedinečnú osobnosť v emóciách, vzťahoch a širších súvislostiach. Sexuálna edukácia znamená vychovávať a viesť ku kráse: k radosti žiť, milovať a cítiť sa milovaný.

Kniha obsahuje aj príručku pre rodičov a vychovávateľov, ktorá pri témach afektívno-sexuálnej edukácie rešpektuje špecifické edukačné a kognitívne požiadavky detí.

Autori:

Ezio Aceti, psychológ, psychoterapeut, je docentom a vychovávateľom v mnohých inštitúciách a organizáciách. Je autorom početných publikácií v rôznych jazykoch.

Stefania Caglianiová, psychologička, konzultantka a vychovávateľka, sa viac ako desať rokov venuje edukácii detí a rodičov ako koordinátorka Centier pre detský vek.

Prejsť do obchodu