20 princípov efektívnej online detskej služby

Detská online služba je tu a bude tu už navždy. Prispôb sa alebo to zabaľ. Ak sa nenaučíme ako robiť takúto službu dobre, nebudeme schopní ju použiť ako pozvanie pre deti stretnúť Ježiša. Skúsme teda použiť technológiu na to, aby sme zasiahli, zachránili, zakorenili a vyslali deti, aby milovali Ježiša a žili pre neho. Týchto 20 princípov efektívnej online služby deťom by mohlo pomôcť aj vám:

1. Rozprávajte sa s rodičmi. Predtým než začnete s akoukoľvek online službou, spýtajte sa rodín, ako im môžete pomôcť zostať blízko pri Ježišovi a Jeho Príbehu. Aké výzvy musia zvládať? Potrebujú zdroje? Pomohol by im tréning pre rodičov zameraný na to, ako viesť rodinné stíšenia? Potrebujú poradiť ako tvoriť biblické lekcie prispôsobené veku ich detí? Ako si predstavujú to, ako budú ich deti prepojené s inými online?  

2. Pamätajte si, že deťom a ich rodičom sa treba pravidelne pripomínať a posielať im pozvánky cez viaceré komunikačné kanály (telefonicky, mailom, cez Snapchat, Facebook, Instagram). Rodičia potrebujú byť informovaní o tom, kedy a ako sa budete s deťmi online stretávať. Ak rodičia nevedia, ako sa deti majú pripojiť, deti nebudú môcť prísť.

3. Zamerajte sa aj na iné, nielen „svoje“ deti. Ponúknite deťom a ich rodičom praktický tréning, ktorý im môže pomôcť pozvať a pripojiť na online stretnutia aj svojich kamarátov. Využite to, že niektoré z beriér, ktoré existujú pri fyzických stretnutiach, v online prostredí nie sú.

4. Keď so svojou online službou začnete, nezabudnite rodičov pravidelne informovať. Posielajte im maily alebo správy, v ktorých im vysvetlíte, ako plánujete pracovať. Pomôžte im porozumieť, ako by mohli podporovať vašu službu a ako sa to, čo deti budú robiť online môže prepájať s tým, čo robia doma.

5. Nesnažte sa online robiť presne to isté, čo by ste robili naživo. Zmeňte spôsob, akým o svojej službe rozmýšľate. Fyzické stretnutia sú iné ako tie digitálne a preto nemôžete použiť ten istý prístup, len ho jednoducho posunúť do digitálneho priestoru.

6. Skráťte to. Menej je viac, keď sme online. Jednoduché pravidlo, ktoré by nám mohlo pomôcť je, že to, čo robíme s deťmi online by nemalo byť dlhšie ako dvojnásobok ich veku (napríklad 6 rokov – 12 minút) a ani pre staršie deti by to nikdy nemalo presiahnuť 20 minút. Ak pracujete s deťmi rôzneho veku, skúste si pripraviť program na cca 10-12 minút.

7. Vzťahy musia byť prioritou. Kvalita, prezentácia a produkcia toho, čo robíte je menej dôležité ako kvalita vzťahov, ktoré budujete. Sústreďte sa teda na príležitosti rozprávať sa a modliť sa spolu. Ak používate Zoom, povzbuďte deti, aby spolu diskutovali v chate.

8. Tak ako pri službe naživo, aj pri online službe potrebujete dobrovoľníkov v podporných úlohách, napríklad niekoho, kto bude deťom odpisovať na komentáre v chate kým vy (a niektorí ďalší) vediete hlavnú prezentáciu.

9. Naša fyzická prítomnosť (výrazy tváre, gestá či očný kontakt) sú dôležitou súčasťou toho ako komunikujeme naživo. Online je naša reč tela výrazne obmedzená. Preto je používanie správnych slov a intonácie ešte dôležitejšia, keď vás deti vidia len na obrazovke.

10. Kým sa deti pripájajú (prichádzajú na stretnutie), pozbuďte ich, aby sa pozdravili a aby dali každému vedieť, odkiaľ sú pripojení. Dobrá možnosť je opýtať sa na úvod nejakú jednoduchú otázku, ktorá rozprúdi diskusiu.

11. Keď je čas začať, buďte rozhodní. Prvých 10 sekúnd online prezentácie alebo stretnutia sú veľmi dôležité. Buďte kreatívni. Použite vizuálny alebo verbálny háčik, ktorý deti zaujme. Nepoužívajte časomiery – online nie sú veľmi efektívne.

12. Zapájajte deti tak často ako sa len dá. Časť live streamu by mohol viesť tím zložený priamo z detí alebo by jedno z detí mohlo povedať svoje svedectvo. Spoločné spievanie nefunguje dobre kvôli rozdielom rýchlosti internetu (nahrávať si vlastné piesne dopredu môže byť často tiež veľmi náročné).

13. Použite rôzne stratégie, ktoré pomôžu deťom sústrediť sa. Deti pred obrazovkou oveľa rýchlejšie stratia pozornosť. Vyrušovať ich môžu zvuky v pozadí. Rodičia potrebujú vedieť, že by nemali počúvať hudbu alebo robiť hluk, keď ich deti používajú rodinný počítač. Deti sa musia naučiť, že mikrofóny by mali mať vypnuté, kým ich niekto nevyzve, aby sa začali rozprávať.

14. Naplánujte si svoj obsah. Lekcie, aktivity a interaktívne časti sa robia najlepšie po menších častiach. To, čo by ste počas bežnej nedele učili na jedenkrát, budete musieť rozdeliť na 4-5 kratších lekcií online.

15. Jeden zo spôsobov ako si svoju prezentáciu naplánovať, je rozmýšľať o nej ako o sérii audiovizuálnych momentov (krátkych klipov, ktoré nasledujú jedno po druhom). Každý z týchto kúskov by mal byť zaujímavý a k veci. Prechod medzi nimi by mal byť rýchly bezproblémový. Jednotlivé časti by sa mali dobre prepájať a jasne vyjadrovať jednoduchú myšlienku.

16. Pomôžte rodičom, aby sa cítili sebavedomejšie vo svojej roli učeníctva vlastných detí a aby vedeli, čo majú robiť. Použite online stretnutia ako príležitosti zabezpečiť rodičom a deťom prístup k online nástrojom a materiálom, ktoré im pomôžu ísť hlbšie a ďalej v snahe ďalej budovať duchovný život svojich detí.

17. Spravte výber „memečiek“ alebo krátkych videí, ktoré budete dávať počas týždňa na sociálne médiá, kam majú deti prístup. Takto pomôžete deťom zostať v kontakte s ich komunitou viery a celý týždeň hľadieť na Ježiša. Rodičia mladších detí sú aktívni na Instagrame (Linktree vám dá možnosť dať na váš profil viacero linkov) a na WhatsAppe či Messangeri. Písanie správ je pre väčšinu z nich tou najpreferovanjšou metódou každodennej komunikácie.

18. Z času na čas pozvite na video konferenciu alebo livestream práve rodičov, aby sa mohli pýtať otázky, vyjadrovať svoje obavy, požiadať o pomoc, zdieľať sa s ostatnými o tom, ako Ježiš koná v ich živote a živote ich detí a aby ste sa spolu mohli modliť. Takéto stretnutia môžu učiť rodičov ako zaujať svoje deti Božím Slovom (Deut. 6:7-9)

19. Hoci sú medzi online stretnutiami a stretnutiami naživo rôzne rozdiely, niektoré veci sa nikdy nezmenia. Ježiš by stále mal byť centrom všetkého, čo robíte aj vo vašej online službe. Božie Slová a modlitba by tiež mali byť našou prioritou.

20. Pamätajte aj na deti so špeciálnymi potrebami. Vďaka technológiám je jednoduchšie zapojiť určité deti a rodiny, ktoré majú špeciálne potreby. Preto si dávajte pozor, aby skutočne všetko, čo online robíte bolo prístupné všetkým.


Dr. Lawson Murray, Scripture Union Canada

Children’s Ministry Basics

Online Children’s Ministry

Uverejnené so súhlasom autora.

Scripture Union Slovakia

Pomáhame otvárať Božie Slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám tak, aby sa v ňom stretli so živým Bohom.

Viac info