Pracuješ s deťmi?

Letné prázdniny sa práve rozbehli a pre nás, v Scripture Union Slovakia je to prvé leto po 25 rokoch bez táborov. Je to trochu zvláštny pocit, ale nie je to nová skúsenosť. Keď sme v roku 1991 s našou službou začínali, cieľom bolo poskytnúť rodinám a deťom pomoc pri čítaní Biblie. Vydávali sme vtedy denné čítania pre rodinu (Čas pre rodinu) a pre deti (Príbehy z Kráľovskej ulice, Stopa a Stopár). Až neskôr sme začali organizovať rodinné tábory, neskôr anglické Bible camps, teenagerské fit4life, medzinárodné SKramble a TeenGames.

Ponuka táborov sa medzičasom rozrástla, mnohé zbory si robia vlastné tábory a vychovávajú vlastných dobrovoľníkov. Množstvo organizácii pripravujú skvelé pobytové aj denné tábory. Vďaka Bohu za to!

Pre nás nastal čas zas sa vrátiť akoby na začiatok. Stále sa totiž stretávame s požiadavkou na kvalitné materiály a vidíme na Slovensku množstvo iniciatív, ktoré o sebe nevedia. Na túto situáciu chceme reagovať a radi by sme Vám predstavili dva projekty.

Prvý z nich je nový web pre pracovníkov s deťmi na Slovensku. Uvedomili sme si, že najväčšou prekážkou pri vytváraní spolupráce medzi cirkvami a organizáciami, ktoré by mohli podporiť detskú službu v cirkvi je nedostatok informácií. Nový web bude riešiť práve tento problém. Namiesto toho, aby ste museli vyhľadávať rôzne webové stránky rôznych organizácií, táto webová stránka bude mať všetky informácie, ktoré by mohli chcieť nájsť – zoznam rôznych organizácií a to čo robia, nedávno publikované materiály v slovenčine, pripravované semináre, kurzy a konferencie a mnoho ďalších vecí. Sme veľmi vďační za nadáciu Slavanka trust, ktorá podporila tento projekt, za jednotlivcov, ktorí nás podporili tiež a musím povedať, že sme veľmi nadšení, že niečo takéto môže vzniknúť. Veríme, že tento projekt pomôže zjednotiť a podporiť službu deťom na Slovensku.

Druhým projekt je Konferencia Detskej služby (KDS), ktorú organizujeme každý druhý rok s viacerými organizáciami. Práve táto konferencia je prejavom božej milosti a príkladom vzájomnej spolupráce cirkví a kresťanských organizácií. Cieľom je vystrojovať pracovníkov s deťmi, ale aj rodičov k tomu, aby ukotvení v božom Slove mohli naplňovať veľké poslanie: zvestovať evanjelium a robiť učeníkov.

Vo všetkom čo robíme, sme závislí od Pána Boha a jeho starostlivosti. A Vás chceme prizvať do tohto dobrodružstva tiež.

Práve počas leta chceme celý projekt dokončiť, naplniť pekný design užitočnými informáciami, aby mohla byť stránka spustená na jeseň 2019. Nájdete ju tu: www.pracujemsdetmi.sk

Projekt Pracujem s deťmi môžete podporiť aj cez portál dakujeme.sk https://www.dakujeme.sk/organizacia/843/ alebo priamo na náš účet: SK66 3100 0000 0040 0029 4705

Súčasne Vás radi uvidíme na konferencii KDS v Liptovskom Mikuláši 25.-27.októbra 2019. Prihlasovanie je už spustené https://www.kds-sk.org/

Ďakujeme a prajeme požehnané leto!

Scripture Union Slovakia

Pomáhame otvárať Božie Slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám tak, aby sa v ňom stretli so živým Bohom.

Viac info