01
JÚN

Dátum: 01.06.2024 - 02.06.2024

Miesto:

Cena:

Organizátor: Viva Network

Propagačný materiál

Viac info

Svetový víkend modlitieb

Svetový víkend modlitieb 2024

Svetový víkend modlitieb Viva je celý venovaný deťom a primárnym cieľom je pozvať deti do modlitieb za deti. Témou na rok 2024 je Svetlo sveta z Jána 9,5, kde Ježiš hovorí, „Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Biblickým príbehom je celá 9. kapitola Jánovho evanjelia,v ktorej je zaznamenané uzdravenie slepca.

Materiály
V priloženom dokumente sú štyri témy z príbehu zaznamenanom v 9. kapitole Evanjelia podľa Jána s aktivitami, veršom na zapamätanie a aplikačnými otázkami, ktoré majú deťom pomôcť viesť ostatných k modlitbe. Témy obsahujú aj svedectvá z víkendu z roku 2023. Animácie, piesne, powerpointové prezentácie a 28-dňovú prípravu nájdete na webovej stránke:
www.worldweekendofprayer.com