Stretnutie učiteľov

Milí pracovníci s deťmi!

Pozývame vás na ďalšie stretnutie učiteľov a pomocníkov.

Ukážeme si predmetovú lekciu Dva meče, ktorá vyzýva deti: Ktorý meč používaš? Meč smrti, ktorý škodí a ubližuje ľuďom alebo meč života, ktorý hovorí ľuďom ako môžu byť zachránení a prijať večný život vierou v Pána Ježiša?
Efezským 6: 17 „Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“

Ponúkneme vám pár tipov do služby a tiež dáme priestor vašim nápadom, ktoré môžu pomôcť iným.

Kedy: pondelok 25. apríla 2022
Čas: 19:00 do 20:30
Kde: Zoom link bude zaslaný po zaregistrovaní

Z programu:

  • Predmetová 5 min. lekcia, ktorú môžte použiť v zbore vrámci bohoslužieb ak nemáte besiedku,
  • Vzájomné zdieľanie potrieb a nápadov v službe deťom,
  • Modlitby za deti, ktorým slúžime (v skupinkách Zoom room) a iné.

Prihlasovanie cez nasledovný formulár najlepšie do nedele 24. apríla (pomáha nám to pri plánovaní), ale môžte sa prihlásiť aj v ten deň.

Kontakt: Zuzana Magdoskova magdoskova@detskamisia.sk; 0902 140 120

Tešíme sa na stretnutie!