30
JÚL

Dátum: 30.07.2023 - 05.08.2023

Miesto: Veľký Slavkov

Cena: 179 €

Propagačný materiál

Viac info

Sila

Detský zborový tábor City Church Bratislava

Bratislava City Church je jedným z cirkevných spoločenstiev, ktoré zastrešuje štátom uznaná Apoštolská cirkev na Slovensku. Apoštolská cirkev pôsobí na Slovensku a v Čechách vo viac ako 100 mestách či obciach.

Ďakujeme, že aj toto leto sa budete modliť za deti na táboroch.