14
JÚL

Dátum: 14.07.2024 - 27.07.2024

Miesto: Hronec

Cena:

Organizátor: Viva Network

Viac infoRegistrácia

RODINNÉ TÁBORY VIVA 2024

 

MEDZIDENOMINAČNÉ KRESŤANSKÉ TÁBORY PRE RODINY

  • Zaujímavé dopoludňajšie prednášky pre dospelých, zamerané na posilňovanie vzťahov v rodine a na prehlbovanie vzťahu s Bohom
  • Paralelne s prednáškami bohatý program pre deti v skupinách podľa veku – duchovný program, hry, tvorivosť, šport, súťaže…
  • Duchovná starostlivosť skúsených pracovníkov v oblasti služby rodinám zo zahraničia i zo Slovenska
  • Popoludňajší čas pre rodinu, počas ktorého je možné zapojiť sa do pripravených aktivít alebo ho stráviť individuálne
  • Šport, tvorivé dielne, workshopy, zábava, večer pre manželov
  • Rozhovory a modlitby s priateľmi
  • Oddych v nádhernom prostredí

TÉMA

Budúcnosť plná nádeje

Jer 29,11: „Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina, sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.“

Viete, že nám Hospodin zasľúbil dobrú budúcnosť? Alebo nás trápia obavy a strach z budúcnosti?

Božie Slovo hovorí, že aj zo zdanlivo mŕtveho dreva dá Pán vyrásť novému výhonku, že aj suchým kostiam vie prinavrátiť život. Jediné, čo potrebujeme, je hľadať Ho celým svojim srdcom.

Nuž… to nie je jednoduché, priznajme si, ako sa nám to darí? Ale spoločne dokážeme ísť po úzkej ceste.

Prijmite preto pozvanie na Rodinný tábor 2024, kde chceme spoločne hľadať túto Božiu budúcnosť a nádej. Vieme, že On ju má pre nás už pripravenú.