07
JÚL

Dátum: 07.07.2024 - 13.07.2024

Miesto: Sigord

Cena: 195 €

Viac infoRegistrácia

Ovocinoland

Aj tento rok vás pozývame na letný tábor.

Ovocie Ducha nemôžeme len tak „vyrobiť“, ale máme ho niesť. Je výsledkom nášho vzťahu s Bohom a túžbou podobať sa mu, musíme Bohu dovoliť, aby nás premenil.

Preberané biblické príbehy a ponaučenia na zhromku a skupinke:
*** Dobrý a zlý strom. Čo je ovocie Ducha? *** Láska. Príbeh Márnotratného syna
*** Radosť a pokoj. Pavol vo väzení *** Dobrotivosť a nežnosť. Stratená ovečka a dobrý Pastier *** Zdržanlivosť a krotkosť. Ježiš pokúšaný na púšti *** Trpezlivosť a vernosť. Príbeh Jozefa.

Čo nás čaká na tábore?
*** zhromká s chválami *** kamaráti *** divadielko *** výlet *** hry *** športové súťaže *** zábava *** voliteľné workshopy *** odmeny ***

Čo si mám na tábor priniesť?
Podrobný zoznam pošleme rodičom, pred vyplnením prihlášky stačí dobrá nálada a chuť ísť ☺