24
APR

Dátum: 24.04.2020 - 26.04.2020

Miesto: Levice

Cena: 12 €

Organizátor: Únia detí a mládeže

Propagačný materiál

Viac infoRegistrácia

Odovzdávanie viery

17. konferencia pracovníkov s deťmi, Cirkev bratská

Lektor: Radek Kalenský

PROGRAM:
PIATOK 17.30 hod. Registrácia
18.30 – 20.00 hod. Čím žijeme
SOBOTA 9.00 – 17.00 hod. Prednáška a semináre
18.00 – 20.00 hod. Čo je za nami a čo pred nami
NEDEĽA 9.30 hod. Bohoslužby, obed

Miesto konania konferencie: Cirkev bratská, Sama Chalupku 7, Levice
Konferenčný poplatok 12€ môžete uhradiť prevodom na účet SK30 8330 0000 0021 0135 9732,
variabilný symbol 202004, alebo v hotovosti pri registrácii.
Prihlášky do 10. apríla 2020. Pre prihlásených účastníkov bude zabezpečená strava počas konferencie
a v prípade záujmu ubytovanie v rodinách.
Registrácia a informácie na www.uniadm.sk
Kontakt: Dagmar Danelová, koordinátorka pre prácu s deťmi CB,
0903 967 411, dagmar.danelova@gmail.com