08
JÚL

Dátum: 08.07.2024 - 12.07.2024

Miesto: Liptovský Ján

Cena:

Propagačný materiál

Viac infoRegistrácia

Denný detský tábor 2024

Srdečne vás pozývame na denný detský tábor, ktorý organizuje Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján v dňoch 8.-12.7.2024. Ide o pútavý program spojený s Božím slovom, hrami, súťažami, piesňami, tvorivými aktivitami a výletmi.

Oficiálny program prebieha každý deň od 8:00 do 15:00. Deti môžu prichádzať od 7:30 do 8:00. Desiata, obed, olovrant a pitný režim zaistené. Väčšina programu prebieha v areáli cirkevného zboru v Liptovskom Jáne.

Chodíš na ev. náboženskú výchovu v škole alebo detskú besiedku?
Prvé dieťa: 11,- €/deň
Každý ďalší súrodenec: 9,- €/deň

Ostatní účastníci
Za každé dieťa: 13,- €/deň