10
FEB

Dátum: 10.02.2023 - 29.04.2023

Miesto: Bratislava, B.Bystrica, Košice

Cena: od 12€

Organizátor: Detská Misia

Propagačný materiál

Viac infoRegistrácia

Kurzy Detskej misie

Milí pracovníci s deťmi a dorastom, učitelia a rodičia!

Vzdelávanie pracovníkov s deťmi a dorastom a príprava dobrovoľníkov pre túto službu je neoddeliteľnou súčasťou činnosti Detskej misie. V sekulárnej sfére pred nástupom do akéhokoľvek zamestnania musíte absolvovať potrebné školenia, kurzy alebo mať za sebou niekoľkoročné štúdium príslušného zamerania. Ku službe deťom a dorastencom v našich cirkevných spoločenstvách i mimo nich potrebujeme tiež pristupovať pripravení a nezačínať ju „len“ s túžbou v srdci. Veríme, že vašu službu pre Pána chcete konať najlepšie, ako viete, a preto radi investujete čas i energiu do nadobúdania nových zručností a získavania nevyhnutných informácií. Zároveň sú vzdelávacie aktivity Detskej misie dobrým časom pre duchovné občerstvenie a nadväzovanie nových kontaktov.


Nech sa páči, tu je aktuálna ponuka kurzov, na ktoré sa môžete aj hneď prihlásiť.

Termíny:

 • 10.02.2023 – 11.02.2023
  Modul Základy vyučovania detí a dorastu
 • 10.03.2023 – 11.03.2023
  Modul pre prácu s dorastom 1. časť
 • 17.03.2023 – 18.03.2023
  Modul pre prácu s deťmi 1. časť
 • 21.04.2023 – 22.04.2023
  Modul pre prácu s deťmi 2. časť
 • 28.04.2023 – 29.04.2023
  Modul pre prácu s dorastom 2. časť

Požiadavkou pre účasť na kurze je osobná viera v Pána Ježiša a vek aspoň 16 rokov.
Kurz sa dá ukončiť praktickou prezentáciou v poslednú sobotu kurzu.

Viac info na stránke Detskej misie.