27
SEP

Dátum: 27.09.2019 - 9.11.2019

Miesto: Detská misia, Legionárska 6, Bratislava

Cena: 23 €

Organizátor: Detská Misia

Registrácia

Kurz Efektívne vyučovanie detí stupeň 1

Kurz Efektívne vyučovanie detí stupeň 1 (EVD S1) je základný kurz Detskej misie, zameraný na evanjelizáciu detí.
Jeho hlavné ciele sú:

  • predstaviť efektívne metódy zvestovania evanjelia deťom,
  • poskytnúť študentom väčšie poznanie v otázkach duchovných potrieb detí,
  • pomôcť v získavaní základných schopností pri vyučovaní biblickej lekcie,
  • ponúknuť praktické nápady, ktoré pomôžu spríjemniť deťom učenie.

Miesto konania: Detská misia, Legionárska 6 (vchod vedľa DM) Bratislava
Čas kurzu: Tri víkendy – piatok večer (16:30 – 20:00) a sobota (8:30 – 17:00)

  • 27.09.2019 – 28.09.2019 – 1. časť
  • 11.10.2019 – 12.10.2019 – 2. časť
  • 08.11.2019 – 09.11.2019 – 3. časť

Začiatok kurzu v prvý deň: 27. 9. 2019 o 16:30 hod.

Poplatok za kurz: 23,- EUR (všetky časti), platí sa počas kurzu.
V poplatku je zahrnutý študijný materiál a ostatné náklady spojené s kurzom.