09
NOV

Dátum: 9.11.2019

Miesto: Cirkev bratská, Cukrová 4, Bratislava

Cena: zdarma

Propagačný materiál

Viac infoRegistrácia

Konferencia +-30 rokov: Časy sa menia, hodnoty zostávajú?

Slovensko, Európa ale aj svet si pripomínajú 30 rokov od pádu Berlínskeho múru, Nežnej revolúcie a ukončenia studenej vojny, ktorá potichu, a niekedy otvorene zúrila vo svete viac ako 40 rokov. Obdobie komunizmu malo a doteraz má veľký vplyv na naše životy, vrátane názorov, vzťahov, identity a spirituality.

Pri príležitosti, keď sa v celej spoločnosti bude bilancovať a retrospektívne hodnotiť, by sme sa radi aj na pôde zboru a v prostredí cirkvi zamysleli nad tým, aké výzvy nám prináša doba, v ktorej žijeme dnes a ako na tieto výzvy reagovať.

Konferencia sa bude venovať nasledujúcim otázkam

  • Akú rolu hrá Biblia v živote našej rodiny?
  • Ako môžem odovzdať svoju vieru nasledujúcej generácii (svojim deťom)?
  • Ako pracovať na sebe, aby som bol v každom období života schopný osobnej zmeny?
  • Okolo nás sa deje veľa vecí, čo človeka zneisťujú – Ako sa nedať spútať strachom z budúcnosti?

Program

9:30 káva + predúvodná prezentácia
10:00 spoločný úvod
10:45 miniprednášky 4 inšpiratívnych ľudí (1 v trvaní 10-15 minút)
12:00 obed a káva
13:30 – 15:00 Workshopy – prvé kolo
15:00 – 15:15 prestávka
15:15 – 16:45 Workshopy – druhé kolo
16:45 záverečné slovo
17:00 Koniec konferencie
17:30 – 18:30 hudobno-poetické pásmo (výber z tvorby Milana Jurču)