29
FEB

Dátum: 29.02.2020

Miesto: Bratislava

Cena: 3 €

Organizátor: Detská Misia

Propagačný materiál

Registrácia

Dva kurzy pre mladých pracovníkov s deťmi

1.kurz:

Kedy: v sobotu 29.februára od 9:00 – 16:00
Kde: Legionárska 6, Bratislava, sieň vedľa vstupu do Detskej misie
Potrebuješ: Bibliu, písacie potreby, pastelky a fixky
Kurzovné:  3 EUR (skriptá, materiály ku kurzu, občerstvenie)
Obed: 1,50 EUR (párky, chlieb …)
Platí sa na mieste.

O čom to bude?
*Prečo je dôležité vyučovať deti z Božieho Slova
*Ako používať názorné pomôcky
*Ako pripraviť zaujímavé hry
*Ako si pripraviť a viesť kvíz – spolu s pomôckou

Informácie na čísle mobilu: 0948 508 116 (Ľubica Kováčová), 0907 222 144
(Michal Beňo) alebo na emailoch: kovacova@detskamisia.sk,
beno@detskamisia.sk

Prihlasovanie do 24. 2. 2020 na stránke:
https://www.detskamisia.sk/event/347/kurz-mladych-misijnych-pomocnikov-a-bratislava

2.kurz:

Kurz mladých misijných pomocníkov B – pre absolventov kurzu A vo veku od
12 rokov

Kedy: v sobotu 29.februára od 9:00 – 16:00
Kde: Legionárska 6, Bratislava, sieň vedľa vstupu do Detskej misie
Potrebuješ: Bibliu, písacie potreby, pastelky a fixky
Kurzovné:  3 EUR (skriptá, materiály ku kurzu, občerstvenie)
Obed: 1,50 EUR (párky, chlieb …)
Platí sa na mieste.

O čom to bude?
*Evanjelium – dobrá správa – ktorú nesieme deťom
*Krátke opakovanie kurzu A
*Ako si pripraviť vyučovanie verša z Božieho slova
*Ako si priraviť vyučovanie piesne

Informácie na čísle mobilu: 0948 508 116 (Ľubica Kováčová), 0907 222 144
(Michal Beňo) alebo na emaily: kovacova@detskamisia.sk,
beno@detskamisia.sk

Prihlasovanie do 24. 2. 2020 na stránke:
https://www.detskamisia.sk/event/348/kurz-mladych-misijnych-pomocnikov-b-bratislava