06
JÚL

Dátum: 06.07.2023 - 06.07.2023

Miesto: online

Cena: 3 - 5 €

Organizátor: Detská Misia

Propagačný materiál

Viac infoRegistrácia

Ako urobiť dobré fotky na tábore?

Milí učitelia a pomocníci s deťmi!

Verím, že vaše prípravy na letné akcie a tábory Pán Boh požehná a veľa detí bude môcť spoznať záchranu v Pánovi Ježišovi.

Ako urobiť dobré fotky na tábore? Možno ste už niekedy pripravovali prezentáciu pre rodičov a hľadali ste nejaké “výpovedné” fotky, aby ste im ukázali, ako váš tábor prebiehal. Alebo ste pripravovali pozvánku ako propagáciu na ďalšie akcie pre deti. Niekedy to trvá hodiny. O čo jednoduchšie by to bolo, ak by sme mali k dispozícii “dobré” fotky. Možno si vravíte, že vy na fotenie nie ste a ani to neskúšate. V Efezským 4, 12 sa píše: “aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo” aj s použitím technológií. 🙂

Preto vás pozývam na online seminár, kde speaker Vasile Filat nám dá praktické rady ako využiť fotenie ako nástroj pre šírenie Božieho kráľovstva.

Je autorom knihy “Kresťania v dobe informačných technológií”. Seminár bude v angličtine so slovenským prekladom.

Kedy: štvrtok 6. júla 2023

Čas: 19:00 do 21:00

Kde: Zoom link bude zaslaný po zaregistrovaní a viac info na https://detskamisia.sk/event/538/online-seminar-ako-urobit-dobre-fotky-na-tabore

Verím, že čas investovaný do tohto školenia prinesie požehnanie vám i vášmu okoliu. 🙂