Štyri spôsoby ako pripomínať deťom, že Biblia je pravdivá

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. Jeho znenie na ich webe nájdete tu. Anglický originál článku nájdete tu.


Aký je rozdiel medzi SpongeBobom a svätým Petrom? Alebo medzi dvoma známymi cestovateľmi: svätým Pavlom a Dorou? Alebo medzi Judášom a Darth Vaderom? Alebo medzi týmito dvoma mrzutými postavami: Oscarom a Jonášom? A aký je rozdiel medzi týmito dvoma obľúbenými činiteľmi zázrakov: chlapcom s jazvou v tvare blesku na čele a Ježišom?

Samozrejme odpoveď na všetky tieto otázky je, že jeden z dvojice je reálny a druhý vymyslený. Ale deti, hlavne tie menšie, to nevedia automaticky rozoznať. Všetky tieto postavy sú pre nich jednoducho ľudia v príbehoch, nad ktorými rozmýšľajú, ktoré ich rozosmievajú, či rozplačú.

Tento problém je pre všetkých učiteľov besiedok aj rodičov veľmi známy. Ako rozlišovať medzi úžasne vyrozprávanými, často vtipnými a napínavými príbehmi, ktoré naše deti tak radi čítajú pred spaním a príbehmi, s ktorými sa stretávajú v Božom Slove – ktoré majú niekedy veľmi podobné prvky ako niektoré rozprávky, ktoré tak dobre poznajú? Aj v Biblii čítame o zázrakoch a zvláštnych situáciách, nebezpečenstvách, hrdinoch a zloduchoch.

DETI PRÍBEHMI ŽIJÚ

Než začneme, potrebujeme si uvedomiť, ako deti vnímajú príbehy. Okrem príbehov pred spaním, všetko, čo deti pozerajú v televízii, alebo na internete je nekonečná procesia animovaných dobrodružstiev a vymyslených postáv. Keď majú už deti dosť rokov na to, aby pozerali celé filmy, prvé, čo si s nimi pozrieme, je najnovší veľkofilm od Disney či Dreamworks. A potom im kupujeme knižky, hracie figúrky, tričká, boxy na desiatu a pyžamá s ich obľúbenými postavičkami. Životy našich detí sú preplnené príbehmi.

Fantázia a vnímanie príbehov sú veľmi dôležitou – mnoho psychológov by povedalo, že absolútne kľúčovou – časťou vývoja dieťaťa. Deti sa skrze príbehy učia sociálnym, emocionálnym, jazykovým a myšlienkovým zručnostiam.

A navyše, veľmi malé deti sú vývojovo neschopné rozlišovať medzi fantáziou a realitou. Ich nočný strach zo strašidiel je reálny, hoci strašidlá samotné reálne nie sú. Okolo štyroch rokov sa deti začínajú učiť ako rozlíšiť, čo je vymyslené a čo je skutočnosť, no konzistentne to budú vedieť rozoznávať až oveľa neskôr – až keď budú mať okolo 11-12 rokov.

Rodičia často veci ešte komplikujú, keď sa rozhodnú niektoré fantázie svojich detí udržiavať, či už v záujme zachovania magického detstva alebo snahy svoje deti manipulovať. Ježiško, ktorý nosí vianočné darčeky je fantáziou prvého charakteru; bubulák, ktorý ťa chytí, ak v noci odídeš zo svojej izby zase toho druhého.

Ale čo sa týka Biblie, kresťania vedia, že je úplne kľúčové od začiatku pokladať základy rozlišovania medzi realitou a fantáziou. Tu sú štyri spôsoby, akými môžeme deťom pripomínať, že Biblia je pravdivá.

1. POVEDZTE IM TO

Niekedy je to najľahšie riešenie, to najsprávnejšie. Ja často pri učení malých detí v cirkevnom zbore používam jednu magickú frázu. Mojím magickým slovom nie je expelliarmus; jednoducho poviem: „Dnešný pravdivý príbeh z Bible…”

Je to také jednoduché. Predtým než prečítam, alebo porozprávam akýkoľvek príbeh z Biblie, vždy ho predstavím ako „pravdivý.” Niekedy môžeme tento rozdiel zvýrazniť, keď prechádzame od jedného príbehu k inému, napríklad pri večernom čítaní príbehov: „Mám veľmi rád tento príbeh o Gruffalovi, ale určite vieš, že Gruffalo je len vymyslená postava (a myši naozaj nevedia rozprávať)! Ale poďme si teraz prečítať pravdivý príbeh z Biblie.”

Môžete to použiť aj v rámci vyjednávacích taktík pri uspávaní: „Vyber si jeden zaujímavý vymyslený príbeh, ktorý si spolu prečítame a potom ja vyberiem jeden úžasný, pravdivý príbeh z Biblie, ktorý si prečítame potom.”

2. BUĎTE FYZICKÝ (A GEOGRAFICKÝ)

Deti myslia veľmi konkrétne a preto im veľmi pomôže, keď ich „pravdivosťou” Biblie obklopíme tým, že príbehy z Biblie umiestnime do reálneho sveta. Hneď na začiatku, keď som začal učiť deti v kostole, som do miestnosti, kde sa stretávame, priniesol mapu. A mám po ruke aj glóbus.

Keď deti začnú rozumieť, že žijeme na planéte Zem, na ktorej existujú aj iné krajiny, okrem tej našej, je veľmi jednoduché ukázať im miesta, kde sa jednotlivé príbehy odohrali. Ukážte im, kde sa Izrael nachádza na mape alebo na glóbuse: „My žijeme tu. A Ježiš žil a chodil tadeto a tento dávny pravdivý príbeh z Biblie sa udial tu.”

3. ZAPOJTE ZMYSLY

Jedna veľmi dôležitá rozprávačská technika, ktorú sa každý kresťanský učiteľ – áno, rodičia, to zahŕňa aj vás – musí naučiť, je ako rozprávať príbehy zaujímavým spôsobom tak, aby pred deťmi „ožili.” Všetci skutočne skvelí rozprávači zapájajú aj iné zmysly okrem uší. Komunikujú aj tým, že zapájajú čuch, hmat a chuť.

Ak do rozprávania príbehu zapojíte aj nejaké objekty – chlieb, víno, piesok, mince, terakotové lampy, perly, semiačka – veci, ktoré si deti môžu skutočne chytiť do rúk, veľmi im to pomôže s uvedomením si, že príbeh, ktorý počúvajú, je reálny. Pamätajte na to, že deti premýšľajú veľmi konkrétne. Dajte im teda niečo konkrétne, čo si môžu chytiť, čo môžu pocítiť, ovoňať alebo ochutnať. Podčiarkne to fakt, že príbeh, ktorý počúvajú, je skutočný.

4. SPÁJAJTE BIBLIU S INÝM UČIVOM

Ako deti rastú, spôsob, akým vnímajú svet, rastie smerom von, smerom dozadu a smerom dopredu. Začnú rozumieť histórii a veľkosti sveta. Začnú rozmýšľať nad budúcnosťou a nad tým, čo sa bude diať ďalej. Toto všetko sa prejavuje v učive, ktoré sa deti učia v škole.

Staršie deti sa napríklad často v škole učia o starovekom Ríme, čo je výborný bod, s ktorým sa dajú prepájať historické biblické príbehy: „Ježiš zomrel len pár rokov predtým, než cisár Klaudius napadol Britániu a Británia sa tak stala súčasťou Rímskej ríše.” Biblickú históriu môžete takisto spájať s inými známymi civilizáciami: „Počas obdobia mayskej civilizácie v Južnej Amerike” alebo „počas vládnutia dynastie Han v Číne.”

RADOSTNÁ MOC FAKTOV

Učenie právd Biblie je špeciálne dôležité v období sviatkov. Naše deti napríklad často vidia dramatizáciu vianočného príbehu, ktorá sa faktov drží len veľmi zľahka.

Je preto veľmi dôležité, aby sme im podčiarkli to, že úvodná scéna najdôležitejšieho príbehu zo všetkých, je absolútne a úžasne pravdivá.

Spoločenstvo evanjelia

Webstránka platformy kresťanov, ktorých spája evanjelium Ježiša Krista. Prácu s deťmi podporujeme pravidelnými článkami na témy spojené s vedením detí k Bohu.

Viac info