KDS 2022

Konferencia detskej služby zameraná na dieťa, rodinu a cirkev

8.október 2022CZŠ Narnia, Banská Bystrica

Čo nové?

Pozývame Vás na Konferenciu Detskej Služby

Hlavní rečníci

Semináre

Detské chvály

Mima a Dalibor Ludvig

Mima a Dalibor sa dlhodobo venujú službe detských chvál. Radi spievajú s deťmi a teší ich, keď deti spievajú s nimi.

Teoreticky, ale najmä prakticky si povieme ako viesť detské chvály a s čím všetkým sa môžeme stretnúť. A samozrejme, na seminári si aj zaspievame

Besiedka ako miesto služby zraneným

Lea Laurovičová

Pracuje v občianskom združení Scripture Union Slovakia, venuje sa biblickému vzdelávaniu a koordinuje platformu Pracujem s deťmi

Čo nás a naše deti naučila pomoc ukrajinským rodinám, besiedka ako misijný nástroj utečencom. Existujú všeobecne platné princípy v službe iným (menšinám)?

Biblické slovo

Benjamin Uhrín

kazateľ BJB

Program pre všetky generácie

Jozef Kováč

Detská misia

Programy pre všetky generácie – ako vtiahnuť deti do prípravy bohoslužieb

Networking

Lea Laurovičová

Pracuje v občianskom združení Scripture Union Slovakia, venuje sa biblickému vzdelávaniu a koordinuje platformu Pracujem s deťmi

Priestor na spoznávanie, hľadanie nových kontaktov, predstavenie nových služieb deťom.

Potrebujem pomoc!

Juraj Petrík

Mgr. Juraj Petrík, PhD, riaditeľ spoločnosti HEADMAP, ktorá poskytuje benefit psychologického poradenstva v biznis sektore. Pôsobil 8 rokov v kresťanskej službe In-Life pre vysokoškolákov ako dobrovoľník a aktuálne sa spolupodieľa na službe pre mužov v zbore CB Paradox v Bratislave.

Vyhorenie, apatia, únava: nástroje k práci s osobným vyčerpaním v službe.

Aký je vplyv obdobia posledných troch rokov na psychické zdravie v populácii? Aké sú zdravé návyky tých, ktorý úspešnejšie odolávajú tlaku? Čo je to stres a ako ho merať? Ako u seba spozorujem známky vyhorenia a aké nástroje môžem využiť na obnovenie zapálenia do kresťanskej služby?

Služba v zbore a v škole

Vlado Terem

Dlhoročný pracovník s deťmi, učiteľ náboženstva a duchovný správca CZŠ Narnia Banská Bystrica, pracovník s deťmi a dorastom

Ako prepojiť službu v zbore a v cirkevnej škole, aby to bolo pre obidve strany obohatením.

Biblický Escape room

Miriam Melnová

Učiteľka náboženstva a nemeckého jazyka na Evanjelickej základnej škole v Liptovskom Mikuláši.

Kreatívna práca s deťmi. Objavovanie biblických príbehov cez Escape Room.

Príprava učiteľa

Natália Luptáková

Riaditeľka občianskeho združenia Scripture Union Slovakia, učiteľka náboženstva na CZŠ Narnia. Koordinátorka pre prácu s deťmi v Únii detí a mládeže Cirkvi bratskej. Venuje sa kresleniu, doodlingu a sketchnotingu.

Môžem dať len to, čo som sám načerpal. Ako nezabúdať na to, že Slovo, ktoré prinášame deťom, má za úlohu v prvom rade obohacovať, občerstvovať a meniť nás samých. Tri kroky pri práci s biblickým textom. (Vhodné aj pre začiatočníkov)

Akú tému seminárov by ste privítali?

Budeme radi ak nám napíšete o akú tému by ste mali záujem v najbližšej konferencií.

Zobraziť formulár

Druhy blok

ssdsdsdsdsdsdsdsdsd ssdsdsdsdsdsdsdsdsdssdsdsdsdsdsdsdsdsdssdsdsdsdsdsdsdsdsd

Chcem sa zaregistrovať