Archív 2019

Vypočujte si prednášky a semináre z Konferencie detskej služby 2019

Témy

4. téma – Sám na námestí

Noema Brádňanská Ondrášek

Pracovníčka s deťmi, mládežou a dospelými v cirkevnom, sekulárnom a akademickom prostredí (Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici), autorka a spoluautorka mnohých publikácií v oblasti kresťanského vzdelávania a pastorálnej práce s deťmi, zastávala rôzne vedúce pozície v rámci BJB v SR a pôsobila aj na ekumenickej úrovni, spoluzakladateľka kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. v Chicagu, USA.

3. téma – Nastavenie morálneho kompasu

Noema Brádňanská Ondrášek

Pracovníčka s deťmi, mládežou a dospelými v cirkevnom, sekulárnom a akademickom prostredí (Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici), autorka a spoluautorka mnohých publikácií v oblasti kresťanského vzdelávania a pastorálnej práce s deťmi, zastávala rôzne vedúce pozície v rámci BJB v SR a pôsobila aj na ekumenickej úrovni, spoluzakladateľka kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. v Chicagu, USA.

2. téma – Nájdenie duchovnej kotvy

Noema Brádňanská Ondrášek

Pracovníčka s deťmi, mládežou a dospelými v cirkevnom, sekulárnom a akademickom prostredí (Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici), autorka a spoluautorka mnohých publikácií v oblasti kresťanského vzdelávania a pastorálnej práce s deťmi, zastávala rôzne vedúce pozície v rámci BJB v SR a pôsobila aj na ekumenickej úrovni, spoluzakladateľka kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. v Chicagu, USA.

1. téma – Spolu na ceste

Noema Brádňanská Ondrášek

Pracovníčka s deťmi, mládežou a dospelými v cirkevnom, sekulárnom a akademickom prostredí (Katedra teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici), autorka a spoluautorka mnohých publikácií v oblasti kresťanského vzdelávania a pastorálnej práce s deťmi, zastávala rôzne vedúce pozície v rámci BJB v SR a pôsobila aj na ekumenickej úrovni, spoluzakladateľka kresťanskej organizácie Acta Sanctorum, Inc. v Chicagu, USA.

Semináre

Storytelling – umenie rozprávať príbehy

Natália Luptáková

Riaditeľka občianskeho združenia Scripture Union Slovakia, učiteľka náboženstva na CZŠ Narnia. Koordinátorka pre prácu s deťmi v Únii detí a mládeže Cirkvi bratskej. Venuje sa vzdelávaniu pracovníkov s deťmi, tvorbe vizuálnych pomôcok a kresleniu.

Zacielené na rodiča

Martina Polohová

Pracovala ako riaditeľka ZŠ Narnia, v zbore CB v BB rozvíjala službu deťom a dorastu. Venuje sa špeciálno – pedagogickému poradenstvu a kresťanskej psychoterapii deťom a ich rodičom.

Cirkev a kresťanské organizácie

David Spodniak

Pracovník Detskej misie, venuje sa miestnej práci s deťmi v oblasti juhozápadného Slovenska a službe ProTeens pre stredoškolákov na internátoch.

Poviem ti príbeh

Jaroslav Tomášovský

Riaditeľ Wycliffe Slovakia – organizácie, ktorá pripravuje a vysiela do sveta misionárov a prekladateľov Biblií. 

Miesto, kde sme radi – bohoslužby pre deti

Dominika Szentiványi

Pracovníčka Gateway College v Nitre. Pracuje tiež ako lektorka organizácie ACET Slovensko.

(Rómska) kultúra chudoby za našimi humnami

Igor André

Koordinátor programu svojpomocnej domovej výstavby v 2 obciach v Kežmarskom okrese a pracovný poradca. 2 roky výučba na ZŠ v Nálepkove v rámci programu Teach for Slovakia. Rómskej tématike sa venuje od 2011.

Rodinné bohoslužby

Juraj Kohút

Cirkev bratská Trnava. Venuje sa rozvíjaniu cirkevného zboru, pričom sa veľký dôraz kladie na to, aby sa rodina zhromažďovala doma okolo Božieho slova.

Úvod, ktorý chytí

Michal Fraňo

Vedie prácu Detskej misie na Slovensku a zároveň vyučuje besiedku v svojom zbore. Okrem vyučovania detí sa venuje aj príprave pracovníkov. 

Na KDS 2024 bude viesť Outdoor seminár: Sketchboard a hry

Nasledujem Ježiša a čo ďalej?

Lea Laurovičová

Pracuje v občianskom združení Scripture Union Slovakia, venuje sa biblickému vzdelávaniu a koordinuje platformu Pracujem s deťmi

Bezpečie a motivácia pri práci so skupinou detí

Kristína Uhlíková

Pracovala ako učiteľka na základnej škole a dnes sa venuje vzdelávaniu učiteľov. Niekoľko rokov viedla tím detského speváckeho zboru Kvapôčky a tretí rok spolu s tímom pripravuje nedeľný program pre školákov v cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave.

Príprava učiteľa

Natália Luptáková

Riaditeľka občianskeho združenia Scripture Union Slovakia, učiteľka náboženstva na CZŠ Narnia. Koordinátorka pre prácu s deťmi v Únii detí a mládeže Cirkvi bratskej. Venuje sa vzdelávaniu pracovníkov s deťmi, tvorbe vizuálnych pomôcok a kresleniu.

Organizátori