Krátky rozhovor s Natáliou Luptákovou

Koncom januára 2020 vám prinášame posledné tri krátke rozhovory s rečníkmi (a tentokrát aj spoluorganizátormi) z konferencie KDS 2019.

Každého rečníka sme sa spýtali tri krátke otázky. Možno vás práve ich odpovede povzbudia k tomu, aby ste si vypočuli nahrávku z ich seminára, ak ste ho na konferencii nestihli, či ak by ste si ho opäť chceli pripomenúť.

Sériu pokračujeme rozhovorom s Natáliou Luptákovou. Natália je raditeľkou Scripture Union Slovensko, manažérkou projektu “Pracujem s deťmi” a učiteľkou na cirkevnej základnej škole Narnia.

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Uvedomujem si dve výzvy. Jednou je skutočnosť, že pracujeme s deťmi, ktoré sú niekedy už treťou generáciou, ktorá nemá živý vzťah ku kresťanstvu. Druhou výzvou sú deti z kresťanských rodín o ktorých predpokladáme, že majú vedomosť, čo je podstatou kresťanskej viery.

Pri obidvoch skupinách treba začať od základov, pozrieť sa spoločne na to, aký problém rieši Biblia, akým spôsobom a prečo by ma to malo zaujímať.

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Nádej evanjelia sa nikdy nezmenila a ostáva rovnaká pre všetky generácie. No v súčasnej dobe, keď si už aj deti uvedomujú globálne problémy a jednou z odpovedí, ktoré sa im núkajú je všeobjímajúca láska a snaha o záchranu planéty, je evanjelium jedinou odpoveďou na existenčné otázky. Už Marek to zachytil vo svojom zázname evanjelia: Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? (Mk8:35-36)

Akej časti odpovede na momentálne výzvy sa venoval tvoj seminár (alebo: prečo by sme si ho mali chcieť vypočuť)?

Na KDS som mala dva semináre.

Prvý sa týkal osobnej prípravy učiteľa. Nie je možné učiť o Bohu deti, ak sme sa sami nenasýtili dostatočne Božím slovom. Seminár ukázal možnosti ako sa v jednoduchých krokoch ponoriť do textu tak, aby nám príprava na vyučovanie pomohla v našom osobnom duchovnom raste. Seminár kladie dôraz na zachovanie kontextu celého biblického príbehu s Kristom v centre.

Druhý seminár sa venoval téme Storytellingu, čiže rozprávaniu príbehov. Spoločne sme sa pozreli na to, čo všetko si máme v príbehoch všímať, ako ostať verný Biblii, čo pomôže udržať pozornosť detí a hlavne ako zachovať jednotlivé biblické príbehy súčasťou Jedného veľkého príbehu Biblie. V praktickej časti sme si vyskúšali niekoľko jednoduchých pomôcok, ktoré nám môžu pri rozprávaní pomôcť.


Natáliine dva veľmi užitočné semináre, ktoré na seba aj nadväzujú si môžete vypočuť v sekcii Nahrávky na webe KDS: https://www.kds-sk.org/nahravky