Krátky rozhovor s Michalom Fraňom

Koncom januára 2020 vám prinášame posledné tri krátke rozhovory s rečníkmi (a tentokrát aj spoluorganizátormi) z konferencie KDS 2019.

Každého rečníka sme sa spýtali tri krátke otázky. Možno vás práve ich odpovede povzbudia k tomu, aby ste si vypočuli nahrávku z ich seminára, ak ste ho na konferencii nestihli, či ak by ste si ho opäť chceli pripomenúť.

Sériu pokračujeme rozhovorom s Michalom Fraňom, ktorý vedie prácu Detskej misie na Slovensku a zároveň vyučuje besiedku v svojom zbore. Okrem vyučovania detí sa venuje aj príprave pracovníkov. 

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Najväčšou výzvou v službe súčasným deťom je to, že súčasní dospelí majú málo času na zapojenie sa do tejto služby.  Sme príliš zamestnaní vecami tohto sveta, ale nie je to kvôli zabezpečeniu základných potrieb. Je to kvôli lepšiemu bývaniu, novšiemu autu, štýlovejšiemu oblečeniu a atraktívnejšej dovolenke. Akosi nám uniká to, prečo sme tu na tomto svete. Boh nám daroval slobodu na to, aby sme ju využili na zvestovanie evanjelia. Boh sa nás raz bude pýtať, ako sme napĺňali Jeho misijný príkaz. Čo Mu potom povieme?

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Rovnakou, akou bolo i v minulosti. Evanjelium bolo vždy mocou Božou na spasenie pre každého človeka – bez ohľadu na vek, rasu, vzdelanie, pôvod.  Musíme si dávať pozor na to, aby sme evanjelium nevytesňovali z nášho vyučovania a neviedli deti len ku pozitívnym hodnotám. Potrebujeme ich viesť ku Kristovi. Evanjelium je dobrou správou o Božom pláne záchrany hriešnikov. Božie slovo hovorí, že večný život je v tom, aby sme poznali Boha a Jeho Syna, Ježiša Krista. (Ján 17,3). Poznanie svätého Boha a vlastnej hriešnosti nás vedie k pokániu. Pokánie a úprimná viera vedie k zmene života. Dieťa zrazu vie, že je tu Niekto, kto ho má rád, Niekto, kto mu rozumie a chce ho viesť. Cez zmenený život dieťaťa prichádza pozitívna zmena i do prostredia, v ktorom sa dieťa pohybuje.  Dovoľte mi krátky príklad. Zmenený život zhýralca a obchodníka s otrokmi – Johna Newtona (napísal neskôr slová piesne Amazing Grace) – inšpiroval politika Williama Wilberfocea k tomu, aby sa v britskom parlamente zaslúžil o zrušenie  obchodovania s otrokmi. Newton a Wilberforce takto priniesli veľkú pozitívnu zmenu pre veľkú časť sveta. Dnešné deti sú budúcimi učiteľmi, vedcami, politikmi, lekármi, športovcami, novinármi, odborníkmi v rôznych oblastiach života. Ak deti uchopia nádej, ktorá je v evanjeliu, prináša to i nádej pre lepšiu budúcnosť.      

Akej časti odpovede na momentálne výzvy sa venoval tvoj seminár (alebo: prečo by sme si ho mali chcieť vypočuť)?

Veľkou výzvou pri práci so súčasnými deťmi je to, ako si získať ich pozornosť, keď im chceme niečo povedať.  A práve odpovedi na túto otázku sa venoval môj seminár.  A tento seminár nie je určený len pre tých, ktorí pracujú s deťmi. Je celkovo o tom, ako si pripraviť pútavý úvod, aby sme si získali pozornosť poslucháčov a  čoho sa vyvarovať, aby sme ju nestratili hneď na začiatku.


Michal na konferencii KDS 2019 viedol veľmi praktický seminár o pútavých úvodoch. Ak vás rozhovor s ním zaujal, nájdite si čas aj na vypočutie si jeho semináru, ktorý nájdete na tomto linku: https://www.kds-sk.org/nahravky