Krátky rozhovor s Martinou Polohovou

Od konferencie KDS 2019 prešlo pár týždňov a na webovej stránke konferencie už môžete nájsť všetky nahrávky seminárov.

V tejto sérii článkov by sme vám vždy chceli priblížiť jedného rečníka a jeho prácu. Každého rečníka sme sa spýtali tri krátke otázky. Možno vás práve ich odpovede povzbudia k tomu, aby ste si vypočuli nahrávku z ich seminára, ak ste ho na konferencii nestihli, či ak by ste si ho opäť chceli pripomenúť.

Sériu pokračujeme rozhovorom s Martinou Polohovou. Martina pracovala ako riaditeľka ZŠ Narnia, v zbore CB v BB rozvíjala službu deťom a dorastu. Venuje sa špeciálno – pedagogickému poradenstvu a kresťanskej psychoterapii deťom a ich rodičom.

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Myslím, že najväčšou výzvou je, aby sa deti nielen dozvedeli o Ježišovi, ale stretli sa so vzkrieseným Kristom – zažili skúsenosť, ktorá prinesie vnútorné presvedčenie, vlatnú vieru. Na to, aby k tomuto dochádzalo, sa nestačí dobre pripraviť na klub či besiedku. Myslím, že Pán nás stale viac vyzýva k modlitbám a pôstu.

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Verím, že evanjelium prináša rovnakú nádej naprieč históriou, a to v prvom rade nádej večného života s Ježišom, a teda záchrany z pasce Satana. Druhou hlavnou nádejou je nádej, že ak dovolím, aby ma Pán Ježiš viedol životom, všetko zlé sa v mojom živote dokáže obrátiť na dobré, zo všetkého zlého ma Pán Boh vyvedie, lebo ani smrť nado mnou nemá moc.

Akej časti odpovede na momentálne výzvy sa venoval tvoj seminár (alebo: prečo by sme si ho mali chcieť vypočuť)?

Venovala som sa tomu, prečo je dôležité popri službe deťom zvestovať evanjelium aj ich rodičom. Na základe skúsenosti verím, že najväčší vplyv na rozvoj detí majú rodičia. Ak rodičia prijmú Pána Ježiša, je tu oveľa väčšia pravdepodobnosť, že deti aj v období puberty a po nej budú nasledovať Ježiša. Ak naopak, rodičia, ktorí majú s deťmi krásny vzťah, odmietajú kresťanstvo, pre deti je veľmi ťažké rozhodnúť sa ísť cestou, ktorej ich rodičia neveria.


Martinin seminár bol snahou o odpoveď na frustráciu z toho, že deti z neveriacich rodín, ktorým ste venovali množstvo energie, sa najneskôr v období puberty predsa len vydajú širokou cestou? Na svojom seminári sa zdieľala so skúsenosťami misie detí v B. Bystrici cez ZŠ Narnia. Cez svedectvá konkrétnych ľudí sa zamyslela nad tým, aký zmysel či výhody má zamerať sa pri službe deťom na ich rodičov, a spolu s účastníkmi sa pokúsili predstaviť si rôzne možnosti takejto služby.

Vypočujte si nahrávku z Martininho semináru tu: https://www.kds-sk.org/nahravky