Krátky rozhovor s Leou Laurovičovou

Koncom januára 2020 vám prinášame posledné tri krátke rozhovory s rečníkmi (a tentokrát aj spoluorganizátormi) z konferencie KDS 2019.

Každého rečníka sme sa spýtali tri krátke otázky. Možno vás práve ich odpovede povzbudia k tomu, aby ste si vypočuli nahrávku z ich seminára, ak ste ho na konferencii nestihli, či ak by ste si ho opäť chceli pripomenúť.

Dnešný rozhovor je s Leou Laurovičovou, ktorá je pracovníčka organizácie Scripture Union na Slovensku. Venuje sa nielen práci s deťmi vo svojom lokálnom zbore, ale aj vzdelávaniu dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi.

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Myslím si, že v práci so súčasnými deťmi čelíme dvom typom výziev. Jednou je vysoká racionalita našej doby. Druhou je pocit jednotlivca, že jeho individuálne šťastie je minimálne jednou z hodnôt, ak nie dokonca jedinou, o ktorú by mu malo v živote ísť. Ak deťom my ako tí, ktorí deti učíme o Bohu a o Božom slove, nevieme ukázať, že Božie slovo je rovnako reálne a racionálne ako čokoľvek, čo sa učia v škole, je to pre nich veľmi ťažké rozumieť tomu, prečo by mali niečomu “len tak veriť”. Druhá výzva sa týka toho, že správa evanjelia o tom, že aby sme mohli byť spasení, musíme zostúpiť z kráľovského trónu a nechať Ježiša, aby kraľoval nášmu životu je úplný opak toho, čo dnešné deti počúvajú z médií o ich práve na to, aby mali samých seba a svoje šťastie v centre svojej pozornosti.

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Svet, v ktorom dnešné deti vyrastajú, je síce vysoko racionálny, no ani najracionálnejšiemu svetu sa nepodarilo odstrániť problém utrpenia, ktoré spôsobuje zlo v ľudskom srdci. Smrť stále ohrozuje šťastie ktoréhokoľvek jednotlivca a preto aj dnes potrebujeme riešenie v podobe nových sŕdc a večného života. História nám ukazuje na neschopnosť človeka skutočne sa zmeniť a viac budovať ako ničiť, ale nádej evanjelia, ktorú nám ponúka Kristus, ktorý nám dáva nový život, nové srdce, nového ducha a novú nádej, ktorá je väčšia ako život na tomto svete, je niečo, čo potrebuje každý človek. Čím budú dnešné deti staršie a globálne problémy, s ktorými budú zápasiť, budú ešte viditeľnejšie, bude táto nádej ešte oveľa potrebnejšia.

Akej časti odpovede na momentálne výzvy sa venoval tvoj seminár (alebo: prečo by sme si ho mali chcieť vypočuť)?

Môj seminár sa volal “Ako vysvetliť deťom o čom je kresťanstvo?” a snažila som sa počas neho ľuďom ukázať, že témy, ktoré presahujú do životov detí sú súčasťou toho, o čom Biblia hovorí. Nemusíme si vyberať, či deti budeme učiť “čo” Biblia hovorí alebo odpovede na ich otázky, ale môžeme robiť obe veci naraz, ak rozumieme tomu, ako to “čo” Biblia hovorí odpovedá na otázky, ktoré dnešné deti majú (alebo ich mať budú, ako budú vyrastať).


Seminár, na ktorom sa veľa rozmýšľalo o celom príbehu Biblie a o tom ako sú témy, o ktoré sa Biblia zaujíma, témami, ktoré by deťom mali poskytnúť správne pochopenie o tom, prečo sú kresťanmi. Vypočujte si nahrávku z tohto seminára na tomto linku: https://www.kds-sk.org/nahravky