Krátky rozhovor s Jarom Tomašovským

Od konferencie KDS 2019 už prešlo pár týždňov a na webovej stránke konferencie už môžete nájsť všetky nahrávky seminárov.

V tejto sérii článkov by sme vám vždy chceli priblížiť jedného rečníka a jeho prácu. Každého rečníka sme sa spýtali tri krátke otázky. Možno vás práve ich odpovede povzbudia k tomu, aby ste si vypočuli nahrávku z ich seminára, ak ste ho na konferencii nestihli, či ak by ste si ho opäť chceli pripomenúť.

Začneme krátkym rozhovovrom s Jarom Tomašovským, riaditeľom Wycliffe Slovakia – organizácie, ktorá pripravuje a vysiela do sveta misionárov a prekladateľov Biblií.

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Jednou z hlavných výziev, ktorým dnešný učiteľ čelí, je schopnosť sústrediť sa na strane detí. Dnešné deti sa nedokážu sústrediť tak dlho, ako tomu bolo v minulosti a je veľmi ťažké ich zaujať.

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Aj keď sa doba a ľudia menia, ľudská vzbura voči Bohu (hriech) a chýbajúci živý kontakt s Bohom (večný život) sú naďalej realitou. Preto aj podstata evanjelia zostáva nemenná. Menia sa len formy, akými toto evanjelium komunikujeme. Aj dnešné deti potrebujú počuť a zažiť Božiu lásku. V dobe, kedy je ťažké odlíšiť pravé od nepravého, potrebujú spoznať pravdu, ktorá ich vyslobodí.

Akej časti odpovede na momentálne výzvy sa venoval tvoj seminár (alebo: prečo by sme si ho mali chcieť vypočuť)?

Môj seminár nie je žiadna prevratná novinka. Je o sile rozprávaného príbehu. Príbeh nám pomáha stotožniť sa s niektorou z postáv a takpovediac ho zažiť znovu a my chceme, aby dnešné deti zažívali realitu Božej lásky a Jeho moci. Boh nás vo Svojom slove vyučuje hlavne formou príbehov, keďže 75% biblických textov tvoria príbehy. Ježiš používal podobenstvá – príbehy, keď chcel svojim poslucháčom priblížiť Božie pravdy. Z takmer 200 otázok zachytených v Novej zmluve, ktoré Ježišovi rôzni ľudia položili, priamo odpovedal len na pár z nich – na všetky ostatné odpovedal príbehom, alebo protiotázkou. No a práve toto sa snažíme pri metóde rozprávania príbehov využiť – hovoriť príbeh a potom klásť otázky, ktoré pomôžu poslucháčom objaviť pravdy ukryté v biblickom príbehu. Z vlastnej skúsenosti viem, že táto forma pomáha aj dnešným deťom sústrediť sa, pretože sa nejedná o niekoľko minútový monológ ale o dialóg. Okrem toho pravdy, ktoré deti v príbehu nájdu samé, si ďaleko lepšie zapamätajú.

———————————-

Jaro viedol seminár s názvom Poviem ti príbeh. Rozprával o vyučovaní biblických príbehov formou rozhovoru. Je to metóda, ktorá má široké využitie či už v nedeľnej besiedke, ako forma skupinového štúdia Biblie, pri ranných stíšeniach na táboroch, alebo pri osobnom rozhovore. Sila príbehu spočíva v ilustrácii biblických princípov v reálnych životných situáciach, s ktorými sa poslucháči vedia stotožniť. Výhodou tejto metódy je, že sa jedná o dialóg a tak aktívne zapája všetkých účastníkov do spoločného hľadania duchovných pokladov v Božom slove. Pravdy, ktoré deti samé v Písme objavia, si zapamätajú omnoho lepšie.

Vypočujte si nahrávku z Jarovho semináru tu: https://www.kds-sk.org/nahravky