Krátky rozhovor s Dominikou Szentiványi

V novom roku 2020 pokračujeme v sérii krátkych rozhovoroch s rečníkmi z konferencie KDS 2019.

Každého rečníka sme sa spýtali tri krátke otázky. Možno vás práve ich odpovede povzbudia k tomu, aby ste si vypočuli nahrávku z ich seminára, ak ste ho na konferencii nestihli, či ak by ste si ho opäť chceli pripomenúť.

Sériu pokračujeme rozhovorom s Dominikou Szentiványi. Dominika pracovníčka Gateway College v Nitre. Pracuje tiež ako lektorka organizácie  ACET Slovensko a v neposlednom rade slúži ako detská pastorka v zboroch siete Kristus mestu.

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Osobne si myslím, že jednou z najväčších výziev v službe deťom v súčasnosti (ak neberiem do úvahy nedostatok materiálov pre lídrov) je schopnosť zaujať ich pozornosť. Niektoré štúdie potvrdzujú, že deti dokážu udržať svoju pozornosť v aktivite spravidla len toľko minút, koľko majú rokov. Keď zohľadníme aj ich životný štýl v oblasti médií, kedy pozerajú videá či hrajú hry, táto pozornosť sa ešte skracuje, keďže je ich myseľ naučená neustálej zmene “obrazov”. Hoci v jednej aktivite dokážu svoju plnú pozornosť udržať len krátko, vieme (a mali by sme) vytvárať kultúru, kde sa stretajú so živým Kristom. Kultúru, v ktorej zažívajú momenty formujúce ich vieru a základ osobného vzťahu s Pánom tak, aby ich každá aktivta pripravovala práve na tieto momenty. Pozitívum je, že u detí nemusíme čakať do ich dospelosti, pretože ak sú zakorenení v Pánovi, môžu svet okolo seba ovplyvňovať Božou prítomnosťou už dnes.

Ako duchovní lídri mladej generácie máme preto pred sebou veľkú výzvu, ak túžime vidieť deti skutočne zakorenené v Pánovi. Je preto nevyhnutné, aby sme vytvárali priestor, v ktorom sa deti cítia “ako doma”, najmä milované, a tak spoločne vytvárali takú kultúru, kde sa aj nové deti cítia prijaté.

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Ak investujeme do detí, ktoré v našich službách máme a skutočne zažijú život-meniace stretnutia s Bohom, budú vystrojení odolávať nástrahám, ktoré tento svet prináša. Odolajú práve preto, že budú pravdu nie len poznať, ale hlavne žiť. Pravda prináša slobodu a tak budú poznať svoju identitu, vedieť, že je ok zlyhať a postaviť sa opäť na nohy, a teda žiť hodnoty neba… Verím tomu, že to je len začiatok. Ak nájdeme, to čo Boh vložil do každého jedného z nich a začneme to v nich uvoľňovať, podporovať a viesť ich k aktivácii duchovných darov, budú šíriť nádej evanjelia úplne prirodzeným spôsobom všade vôkol seba.

Akej časti odpovede na momentálne výzvy sa venoval tvoj seminár (alebo: prečo by sme si ho mali chcieť vypočuť)?

Je dôležité, aby sme ako cirkev vytvárali miesto pre deti, kde radi trávia svoj čas. Kde je posolstvo podávané pre nich lákavým spôsobom. Môj seminár bol spoluprácou všetkých zúčastnených. Inšpirovali sme sa navzájom a diskutovali o tom, ako vytvoriť program bohoslužieb pre deti takým spôsobom, aby ich zaujal, nadchol a posunul v osobnom duchovnom rozvoji. Mali sme pred sebou vypracovaný plán nedeľnej bohoslužby a mohli sme vidieť, ako je možné udržať pozornosť detí rôznymi aktivitami a priniesť biblickú kázeň formou objektovej lekcie do bodu, kedy deti prakticky aplikujú pravdy Božieho slova do osobného života.


Dominikin seminár mal výborný ohlas. Spoločné rozmýšľanie o tom, ako pripravovať detské bohoslužby tak, aby sa skutočne stali miestom, na ktorom sú deti radi, kde rozumejú toho, prečo tam sú a o čom sa učia a tešia sa z toho, bolo veľmi zaujímavé. Ak ste sa ho nestihli zúčastniť alebo si ho chcete pripomenúť, nahrávku aj z Dominikinho semináru nájdete tu: https://www.kds-sk.org/nahravky