Krátky rozhovor s Dávidom Spodniakom

V novom roku 2020 pokračujeme v sérii krátkych rozhovoroch s rečníkmi z konferencie KDS 2019.

Každého rečníka sme sa spýtali tri krátke otázky. Možno vás práve ich odpovede povzbudia k tomu, aby ste si vypočuli nahrávku z ich seminára, ak ste ho na konferencii nestihli, či ak by ste si ho opäť chceli pripomenúť.

Sériu pokračujeme rozhovorom s Dávidom Spodniakom. Dávid pracuje v Detskej misie, venuje sa miestnej práci s deťmi v oblasti juhozápadného Slovenska a službe ProTeens pre stredoškolákov na internátoch.

Aká je podľa teba najväčšia výzva v službe súčasným deťom?

Najväčšiu výzvu popri evanjelizácii detí vnímam v tom, aby sme deti, ktoré navštevujú naše školské kluby, víkendovky, tábory pravidelne vyučovali o tom, že pre svoj kresťanský život potrebujú byť súčasťou zdravého biblického zboru. Preto je veľmi dôležitá spolupráca kresťanských organizácií so zbormi. Pomáhať existujúcim cirkevným zborom, podporovať a prakticky pomáhať pri zakladaní nových biblických zborov na Slovensku. Dnes sa stretávam s mladými kresťanskými rodinami v mojom veku, ktoré nepociťujú potrebu byť členmi žiadneho zboru, pretože sa naučili duchovne čerpať iba z kresťanských akcií ako sú víkendovky, tábory a rôzne kluby, ktoré nie sú priamo napojené na žiadny konkrétny zbor, alebo ak áno, tak každú nedeľu chodia vždy do iného zboru.  Prichádzajú tak o požehnanie, ktoré môžu zažiť len v kresťanskom zbore ako členovia a zbor prichádza o ich požehnanie, ktoré môžu priniesť do zboru. Na tento obojstranný záväzok sa v dnešnej dobe veľmi málo poukazuje a pritom vidíme, že v Biblii je tak veľmi jasný a potrebný. Mojou túžbou je, aby deti, ktoré uveria na rôznych evanjelizačných akciách sa neskôr stali členovia nejakého miestneho biblické zboru.      

Akým spôsobom je evanjelium nádejou pre dnešné deti?

Dieťa môže byť rovnako ako aj dospelý človek usvedčené z hriechu Duchom Svätým, môže uveriť v Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Dieťa môže rovnako ako dospelý človek zážívať vedenie Ducha Svätého pri čítaní Biblie a mať istotu úplného odpustenia hriechov a istotu spasenia v Ježišovi Kristovi. Už nejedno dieťa zvestovalo evanjelium jeho rodičom a oni sa stali kresťanmi. Nádej evanjelia môže byť pre dnešné deti rovnaká ako aj pre nás dospelých, líši sa len v tom, že dieťa ho potrebuje aplikovať do svojich “detských problémov”.

Akej časti odpovede na momentálne výzvy sa venoval tvoj seminár (alebo: prečo by sme si ho mali chcieť vypočuť)?

Môj seminár sa venoval výzve znova preskúmať veľké poverenie Ježiša Krista z Matúša 28 z pohľadu ako toto veľké poverenie pochopila prvá Cirkev v Skutkoch apoštolov.


Dávidov seminár bol užitočnou diskusiou o tom ako a či sa dá prepájať práca kresťanských organizácií s lokálnymi cirkvenými zbormi a prečo je veľmi dôležité o tom rozmýšľať a bojovať za zlepšenie týchto vzťahov v záujme nášho spoločného cieľa budovania učeníkov pre Božie kráľovstvo.

Vypočujte si nahrávku z Dávidovho semináru tu: https://www.kds-sk.org/nahravky