Kto bude katechizovať tvoje deti v roku 2022

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. Anglický originál článku nájdete tu.


Katechéza, alebo systematické učenie detí o kresťanstve, či inom svetonázore, nie je len možnosť, ktorú si môžete vybrať alebo nechať tak. Niekto totiž vaše deti katechizovať bude. Možno to bude váš cirkevný zbor. Ale koľko času strávi dieťa každý týždeň v zbore? Možno to bude jeho škola. Je jasné, že školy majú za cieľ formovať deti na určitý typ človeka. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa budete snažiť svoje deti chrániť, svet sa ich bude tiež snažiť učiť o svojich hodnotách. Detské knihy, ktoré vyučujú hodnoty expresívneho individualizmu skončia vo vašej domácnosti a ani si to neuvedomíte. Nepodarí sa vám ochrániť vaše deti pred každou disneovkou, či pred top 40 najhranejšími piesňami. A aj keby sa vám to podarilo, asi je reálnejšie veriť, že dokážete udržať vonkajší vzduch mimo svojho domu ako to, že vaše deti sa nebudú učiť hodnoty tohto sveta.

Niekto bude učiť vaše deti hodnotám. Nedovoľte, aby to v roku 2022 bol niekto iný.

Keď si uvedomíte, že katechéza je primárne vašou úlohou, veľmi rýchlo si uvedomíte privilégium, ktoré táto úloha prináša. Túto radosť nemáte preto, že by ste mohli zaručiť, že vaše deti budú chodiť po Božích cestách. Radosť budete mať, keď si uvedomíte, že ste pomohli položiť základy biblickej pravdy, ktorá podoprie vieru vo vašej rodine bez ohľadu na to, čo do vášho života príde.

ÚSILIE PRINÁŠA POTEŠENIE

Jednou z výhod katechézy detí je to, že oni nič iné nepoznajú. Nevedia, že väčšina rodín sa doma neučí o Bohu a o kresťanstve. Deti majú radi rutinu. Dôverujú svojím rodičom. Trávia veľa času doma, najmä počas pandémie a navyše ich vlastné aktivity neťahajú na milión smerov.

A tým nechcem povedať, že to bude jednoduché. My mávame rodinné stíšenie pred spaním a nie vždy sa nám to hodí, hlavne vtedy, keď ideme spať príliš neskoro a deti sú unavené. A to sme dvaja rodičia na dve deti a moja manželka je matkou na plný úväzok. Je to ešte oveľa ťažšie pre rodičov, ktorí sú na deti sami, či pre tých, ktorí majú deti so zdravotným postihnutím a pre rodiny, ktoré majú deti veľmi rôzneho veku.

Ale vaše úsilie prinesie potešenie. Možno neviete, kde začať, a tak by som sa s vami rád podelil s tým, čo robíme my a akým požehnaním to pre našu rodinu je. Ja som nevyrástol v rodine, ktorá praktizovala katechézu nás detí. Moja manželka je na tom rovnako. Jej rodina chodila do kostola možno raz za dva roky, na Vianoce. Moja rodina chodila do kostola relatívne pravidelne, ale rozhovory o Bohu boli mojím rodičom nepríjemné. S manželkou sme teda nemali žiadne dobré príklady, ktoré by sme mohli nasledovať. Ja som mal nejakú skúsenosť s nedeľnou besiedkou a absolvoval som aj konfirmáciu, kde som sa učil naspamäť veršíky a apoštolské vyznanie viery a musel som prejsť skúškou. Ale doma sme nerobili nič. S manželkou sme nemali deti, až kým sme neboli trochu starší, pretože sme bojovali s neplodnosťou. Nakoniec sa nám podarilo mať dve deti s vekovým rozdielom troch rokov.

Moje deti sú ešte dosť malé a preto nie som expertom s kopou praktických tipov. Nemôžem vám zaručiť, že ak budete používať moju metódu, máte zaručené, že z nich budú verní kresťania. To vám žiadna katechéza nezaručí. Pred pár rokmi som sa rozprával s matkou so zlomeným srdcom, ktorá prešla so svojimi deťmi celý Krátky Westminsterský katechetizmus a napokon, keď jej deti vyrástli, odmietli ho.

Katechéza nie je spasenie. Úctyhodný teológ 19. storočia z Princetonu, Archibald Alexander, prirovnal katechézu k polienkam v krbe. Položil si polienka a teraz môžeš už len prosiť Boha, aby zoslal svojho Ducha a polienka zapálil. Na rozdiel od toho, čo si väčšina súčasných evanjelikálov myslí, aby oheň horel, potrebuje palivo. Neexistuje žiadne kresťanstvo, žiadne náboženstvo, bez teologického obsahu toho, čomu veríme o Bohu. Zamyslite sa nad evanjeliom podľa Jána 4:24 – „Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a v pravde“ – a predstavte si polienka ako pravdu a oheň ako Ducha.

New City Katechizmus je tým polienkom, ktoré na oheň kladieme my v našej domácnosti. Je to veľmi užitočný materiál hlavne pre mladšie deti, pretože vo verzii pre deti skracuje pasáže, ktoré sa treba naučiť naspamäť a v angličtine obsahuje aj originálne piesne pre každú z 52 otázok a odpovedí na každý týždeň v roku. Pomocou týchto piesní sa náš syn začal učiť odpovede naspamäť už vo veku 3 rokov, po tom, ako už dva roky tieto piesne s radosťou počúval. Jeho mladšia sestra s nami sedí, keď sa každý večer spoločne rozprávame a všetko vníma, kým rastie do veku, kedy sa bude schopná začať sama učiť veci naspamäť. Niekedy sa nám podarí naučiť sa jednu otázku a odpoveď za týždeň; niekedy nám dlhšie odpovede zaberú aj niekoľko týždňov.

Ale pri našej katechéze nevyužívame len katechizmus. Sme ľudia, ktorí aplikujú prístup „zo všetkého trochu“. Začíname čítaním príbehu z detskej Biblie. Obrázky pomáhajú nášmu synovi udržať pozornosť. Vyskúšali sme už Biblia rozpráva o Ježišovi od Sally Lloyd-Jones, The Biggest Story od Kevina DeYoung, aj The Big Picture Story Bible od Davida Helma. Keď budete robiť pauzy v čítaní a necháte deti, aby vám doplnili príbehy, zistíte ako veľa si pamätajú. Náš syn si pamätá aj to, kde sme skončili, ak si my rodičia nevieme spomenúť. A keď sa ho pýtam otázky na opakovanie, veľmi rád na ne odpovedá. Pomáha mi to skontrolovať, či skutočne sleduje to, čo mu čítam.

Momentále sa ešte netrápim tým, či vždy dokáže aplikovať to, čo sa učí a či tomu všetkému vôbec rozumie. To príde časom. Tieto detské Biblie predstavujú určitú všeobecnú tému, ktorú môj syn dokázal pomenovať hneď ako sa naučil hovoriť: „Boh sľubuje,“ povedal. A to je skvelá vec, ktorú sa o Bohu naučil: Kto je Boh? Boh sľubuje a svoje zasľúbenia napĺňa. Zmluvná teológia pre malé deti. Snažím sa tieto pravdy podporiť biblickými veršami, ktoré sa učíme naspamäť, a ktoré nám pomáhajú uvedomiť si jednotlivé momenty v príbehu záchrany: napríklad Gn 1:1Rim 3:23Jn 1:1, a Rim 6:23.

MODLITBA A SPIEVANIE

Spoločne sa aj modlíme, no ja osobne si nemyslím, že je veľmi užitočné pýtať sa malých detí, za čo sa chcú modliť, pokiaľ nechcete dostať zoznam všetkých ľudí, ktorých poznajú a každej veci, ktorú v tej chvíli vidia. Najlepšie je teda ukazovať deťom v tomto veku, ako sa modliť a to tak, že budeme svoje modlitby inšpirovať Bibliou a nie len našimi okolnosťami. Takto môžeme potlačiť katechézu kultúry, ktorá hovorí, že Boh je nám užitočný len na napĺňanie našich potrieb.

Najväčšiu radosť máme z toho, keď spolu ako rodina spievame. Nie je nič krajšie ako začuť svoje deti ako si vo vedľajšej miestnosti spolu spievajú „Svätý, svätý, svätý“. Katechéza nie je len o tom, aby sme poctivo sedeli a drilovali naše deti zdĺhavé, komplikované teologické koncepty, ktorým ani my poriadne nerozumieme. V dome, v ktorom sa deje katechéza, deti sa učia o Bohu, sú piesne niečím, čo si deti budú pamätať ešte dlho potom ako tu už my nebudeme a možno budú tieto piesne spievať aj krátko pre tým, ako uvidia Ježiša tvárou v tvár.

Možno sa vo vašom zbore spievajú len súčasné piesne. Ja vám ale odporúčam pri tejto forme katechézy načrieť do starších vôd. Sadnite si za klavír, ak viete hrať. My sme počas pandémie zohnali jeden zadarmo. Alebo si jednoducho vytiahnite spevník a spievajte akapela. My nie sme súčasťou metodistickej cirkvi, ale používame starý metodistický spevník, ktorý niekto chcel vyhodiť. Dajú sa tu nájsť skutočne skvelé piesne, napríklad niektoré z tých, ktoré napísali bratia Wesleyovci. Druhá vec, ktorú naše deti spevník učí, je, že sú súčasťou niečoho oveľa väčšieho než sú oni sami. Patria do veľkého príbehu. Ich predkovia patrili medzi prvých kalvínskych metodistov z welšského prebudenia v polovici 17. storočia. Je to privilégium, že môžu patriť do rodiny, v ktorej ich učia rodičia, ktorí milujú skutočného Boha. Preto chcem zdôrazňovať historickú realitu evanjelia, cirkvi, aj evanjelikálnej teológie.

LEPŠÍ PRÍBEH

Možno máte vo vašej rodine dlhú históriu kresťanstva aj katechézy. Možno ste sa práve obrátili. Možno sú vaše deti staršie a vy máte pocit viny. Rád by som vám povedal, že ak ste nezačali včera, najlepší čas kedy začať je dnes, na začiatku roka 2022. Pre staršie rodiny a zbory existuje materiál New City Katechizmus so zamysleniami a v angličtine nájdete aj The New City Catechism Curriculum. Ak sa vaše deti nedajú nahovoriť na takúto formálnu cestu, modlite sa, aby vám Boh priniesol neformálne príležitosti ako s nimi „kráčať po ceste“ (Dt 6:7).

Akýkoľvek je váš príbeh, katechéza je nenahraditeľný spôsob ako pomôcť deťom uniknúť spod tyranie sebastrednosti a nástojčivosti dneška. Musia vedieť, že existuje niečo, Niekto, kto je viac ako sú len oni sami. Musia sa naučiť dôverovať múdrosti vekov. Ukazujte im, tak skoro ako sa len dá, na to dobré a dokonalé, aby sa naučili rozpoznávať všetko, čo je falošné. Dajte im lepší príbeh než ten, ktorý im čoskoro ponúkne svet. Dajte im meno Božie a hovorte im, kto Boh je a aký je.