5 spôsobov ako s deťmi sláviť Veľkú noc

Tento článok vám prinášame v spolupráci so Spoločenstvom evanjelia, ktoré zastrešuje novú webovú stránku s kvalitnými kresťanskými článkami na rôznorodé témy. Anglický originál článku nájdete tu.


„Mami, verí naša rodina na veľkonočného zajačika?“

Mnohí kresťania zápasia s komercializáciou Veľkej noci. Rodičia sa pýtajú: „Je možné, aby sa naše deti tešili zo sladkostí a hľadania veľkonočných vajíčok, a pritom si viac vážili Ježiša?“ Kresťanské mamy a otcovia možno chápu svoju zodpovednosť rozprávať deťom o veľkej Božej záchrane (Ž 78:4-7). Zamýšľame sa však nad tým, ako môžeme svojim deťom pomôcť, aby túžili po Ježišovi ako po svojom najväčšom poklade.

Ja si myslím, že je vlastne požehnaním, že si naša kultúra stále nájde čas na oslavu Veľkej noci – aj keď mnohým uniká jej zmysel. Dni pred Veľkou nocou nám poskytujú príležitosť, aby sme sa zámerne venovali svojim deťom a boli odvážnejší k našim neveriacim susedom. Je to čas pozvať susedov na hľadanie vajíčok na dvore a podeliť sa o čokoládového zajačika. A čo je najdôležitejšie, je to čas na zdieľanie príbehu a radosti zo vzkriesenia. Tu je päť nápadov, ako na to:

1. PREČÍTAJTE SI PRÍBEH O VZKRIESENÍ.

Väčšina detí v predškolskom veku s radosťou sleduje dej dobrého príbehu a rodičia, ktorí svojim batoľatám a malým deťom rozprávajú základné pravdy evanjelia – Božiu lásku, náš hriech a Ježišovu záchranu – kladú základ pre vieru svojich detí.

Použite ilustrovanú doskovú knihu, ktorá vaše batoľatá a predškolákov zaujme, a keď vyrastú, budú poznať biblické pojmy, ktoré sa naučili. Ak máte štvor- alebo päťročné deti, nepodceňujte ich pripravenosť začať čítať veľkonočný príbeh z podrobnejšej biblickej knihy alebo z Biblie vhodnej pre deti.

Prispôsobte sa rozsahu pozornosti vášho dieťaťa. Pravidelné čítanie čo i len dvoch až štyroch veršov vytvára životodarný návyk čítania Biblie. Z Božej milosti sa naše deti budú celý život učiť dôverovať Bohu, na ktorého tento príbeh poukazuje.

2. RADUJTE SA Z PRÍBEHU VZKRIESENIA.

Keď vaše deti povyrastú, nájdite kreatívne spôsoby, ako si s nimi znovu a znovu opakovať a tešiť sa z dobrej správy o vzkriesení. Jednou z mojich prvých spomienok na Veľkú noc bolo prebudenie sa na otcov pozdrav: „Vstal z mŕtvych!“ Od malička som sa učil, čo mám odpovedať: „On naozaj vstal z mŕtvych!“ V otcových očiach som videl radosť z tejto pravdy.

Zvážte možnosť pozvať deti mladšieho školského veku, aby počas rodinných bohoslužieb zinscenovali príbeh vzkriesenia. Je celkom zábavné zahrať Petrove a Jánove bežecké preteky k hrobu z 20. kapitoly evanjelia podľa Jána!

Naše deti dúfajú v mnohé veci, ktoré sa môžu, ale nemusia stať. Keď rodičia modelujú radosť z nádeje v Boha, ukazujeme deťom to, čo je isté – pravdu Božích zasľúbení. Ježiš zomrel na kríži, aby zaplatil trest za náš hriech a otvoril nám cestu k tomu, aby sme sa stali Božími deťmi. Vstal z mŕtvych, čím pre nás navždy získal víťazstvo nad hriechom a smrťou (1Kor 15:20-23). Prežívajme radosť z týchto evanjeliových právd a poskytnime našim deťom presvedčivú víziu viery v Krista.

3. PRÍBEH O VZKRIESENÍ SI ZAPÍŠTE DO DENNÍKA.

Deti nemôžu vidieť Ježiša na vlastné oči, ale my im môžeme pomôcť vidieť Ježiša v Božom slove. Jednou z osvedčených metód, ktorá môže pomôcť, je písanie denníka. Písanie denníčka denníka pomáha deťom sústrediť sa. Boh stvoril náš mozog tak, že akt písania alebo kreslenia našich myšlienok nám pomáha premýšľať a pamätať si. Nič nemá na život dieťaťa väčší vplyv ako Božie slovo. Keď si zapíšeme, čo je pravda o Bohu, Duch Svätý zväčšuje svoj účinok v našich srdciach!

Tu je rýchly návod ako môžete začať. Po prečítaní biblického úryvku vyzvite deti, aby sa zamysleli nad tým, čo nás Ježišove činy v príbehu učia o tom, kto je. Keď si deti zapisujú svoje odpovede, upriamujete ich pozornosť na Kristov charakter. Duch Svätý to môže použiť na to, aby im pomohol pochopiť a zapamätať si Ježišovu lásku.

4. ROZPRÁVAJTE SA O PRÍBEHU VZKRIESENIA.

S blížiacou sa Veľkou nocou si vyhraďte čas na rozhovory s deťmi o Ježišovej ceste na kríž. Tento čas môžete využiť na kladenie ťažkých otázok a diskusiu o dôvodoch, prečo Ježiš prišiel zomrieť.

Ak sa na to podujmete, pripravte sa! Vaše deti vám môžu klásť stále ťažšie otázky: „Ak Ježiš neurobil nič zlé, prečo ho ľudia obviňovali? Prečo Ježišovi nadávali a bili ho?“ Otázky detí vám poskytujú príležitosť dozvedieť sa, ako srdce vášho dieťaťa reaguje na biblickú pravdu, a podeliť sa o to, ako Ježiš znášal vinu a hanbu, ktorú si zaslúžime a ktorú cítime. Pomôžte deťom pochopiť, že Ježiš nielenže prišiel zomrieť za zlé veci, ktoré robíme, ale chce tiež prekonať hriešne túžby v našich srdciach a sľubuje, že jedného dňa odstráni následky hriechu.

5. MODLITE SA ZA VZKRIESENÉ SRDCIA.

Rodič málokedy potrebuje pomôcť svojim deťom, aby sa tešili zo sladkostí alebo veľkonočných vajíčok. Ale pomôcť svojim deťom objaviť dušu uspokojujúcu radosť v Ježišovi si vyžaduje úprimnú modlitbu a cieľavedomé úsilie. Ako rodičia a starí rodičia môžeme prosiť Boha o vytrvalosť v našej učeníckej úlohe a môžeme prosiť o pomoc Ducha Svätého. Nedávno sa ma jeden priateľ opýtal, či rodinné pobožnosti stoja za námahu. Krátka odpoveď znie: „Áno!“ Keď sa delíme o výživný pokrm Božieho slova, modlíme sa a veríme, že Boh dáva vieru deťom, ktoré počúvajú jeho dobrú správu (Rim 10:17).

S príchodom Veľkej noci mamičky a oteckovia vyťahujú slávnostné nedeľné oblečenie, plnia plastové vajíčka a uisťujú sa, že košíky sú pripravené. Bez ohľadu na to, či vaša rodina hovorí o zajačikovi alebo nie, nezabúdajte, že Boh hľadá generáciu, ktorá sa v ňom bude radovať (Ž 34:9Ž 37:4). Vyhraďte si čas na zdieľanie, radosť, písanie denníka, diskusiu a modlitbu vo svetle príbehu o vzkriesení. Modlím sa za to, aby Boh pomohol vašim deťom a vnúčatám vážiť si Krista počas tejto Veľkej noci.