Keď pohár preteká…

Všimnúť si, že môj pohár preteká Božím požehnaním je niekedy výzva. Ruka v ruke s ním totiž kráča aj každodenný kríž, za ktorý neviem vždy zo srdca ďakovať, hoci by som mala. Keď však ďakujem za kríž, odkrýva sa mi nádherný výhľad na preplnený kalich Božej milosti.

Veľká noc je ideálnym časom na vďačnosť. Veď Kristus za nás zomrel na kríži a na tretí deň slávne vstal z mŕtvych. Stal sa nám tým najvzácnejším darom, ktorý priam povzbudzuje k ďalšej vďačnosti.

A tak ďakujem za moje deti, ktoré ma vedia neskutočne nahnevať aj potešiť. Oberajú ma o množstvo času a energie, bijú sa, neposlúchajú, majú tendenciu flákať školu. A pri tom všetkom sa zo srdca modlia, spievajú chvály, s otvorenými ústami počúvajú Božie príbehy, zahŕňajú ma množstvom lásky a sú mojimi veľkorysými a trpezlivými učiteľmi. Túžia poslúchať Pána Ježiša a predsa, tak ako my dospelí, každý deň zápasia a aj zlyhávajú na ceste za posväteným životom.

Ďakujem za môjho manžela, ktorý miluje mňa i naše deti. Stará sa o nás a často ma inšpiruje urobiť niečo bláznivé a nečakané tak ako tento rok. Potajomky som sa vychystala na zábavu, na ktorú už po niekoľký rok s nevôľou išiel sám, lebo musel. A potom som sa tam zjavila ako prekvapenie večera po ôsmych rokoch času stráveného na materskej dovolenke. Nevedel sa z toho prekvapenia spamätať a celý večer sa neskutočne tešil, že nemusí sám udržiavať konverzáciu s rakúskymi hosťami a má si s kým zatancovať. Čistá radosť manželov, ktorí sa ocitli na chvíľu niekde sami bez detí a konečne boli obaja na prvej a nie na poslednej koľaji.

Ďakujem za moju prácu, ktorá mi umožňuje venovať dostatok času rodine a aktivitám pre Boha a ľudí. A ďakujem Bohu, že mi ten čas pre službu vždy nejakým zázrakom vytvorí. Veď nikdy nič nestíham a predsa sa napokon vždy všetko podstatné uskutoční.

Ďakujem za únavu a chaos, keď sa povinnosti valia jedna cez druhú. Veď len vďaka svojej ľudskej obmedzenosti si zas a znovu uvedomujem, že bez Boha sa nič nedá robiť. On je zdrojom sily, keď sme slabí, zdrojom múdrosti keď tápeme, zdrojom poriadku keď je v našom živote chaos. Je verným režisérom, ktorý škrtá naše plány tak, aby sme nepadli pod nákladom povinností.

Ďakujem za zázraky, ktoré sa udejú v ten pravý čas, aby ma povzbudili, keď už nevládzem a upadám na duchu. Áno, zázraky sa naozaj dejú. Naozajstné veľké zázraky, kedy mi Boh vraví: „Naozaj som tu a konám v tvoj prospech.“

Som vďačná za mnohých ľudí a mnohé veci, či slová, skrátka, môj pohár preteká a preteká každý jeden deň. A ja si to občas takto zhrniem a pripomeniem, aby som nefrflala a aby moje srdce pretekalo vďakou rovnako, ako kalich môjho života preteká požehnaním.