Ako pandémia priniesla mnoho požehnanie jednej besiedke

Pracujem s deťmi podcast
Pracujem s deťmi podcast
Ako pandémia priniesla mnoho požehnanie jednej besiedke
/

Lucka Máhriková, ktorá je našim dnešným hosťom, má na starosti prácu s deťmi v malom novozakladajúcom sa zbore Za Kostolom v Žiline.

Jej svedectvo o tom, koľko požehnania vidí vo veciach, ktoré sa udiali napriek či dokonca vďaka pandémii nám priniesla v tomto veselom a povzbudzujúcom rozhovore. Lucka sa s nami veľmi úprimne zdieľala o tom, ako jej práve pandémia pomohla uvedomiť si, ako veľmi jej na službe deťom záleží.

Hovorili sme spolu o tom, prečo toto obdobie bolo vynikajúce na učenie detí modliť sa jeden za druhého a ako to, že sme každý sedeli doma pomohlo deťom prekonať mentálnu bariéru medzi svetom kostola a reálnym životom.


Ďakujeme za vašu podporu! Ak by ste náš podcast chceli podporiť aj malou finančnou čiastkou, môžete tak spraviť cez portál ďakujeme.sk: https://www.dakujeme.sk/organizacia/843/

Tento podcast je sponzorovaný organizáciou Scripture Union Slovakia a vyrobenú pre platformu Pracujem s deťmi.